Gå til innhold

Varmebeskyttende hansker

En alvorlig brannskade er en av de verste skadene en person kan utsettes for. Mange brannskader leges spontant, men alvorlige brannskader gir livslang arrdannelse. Bruk alltid hansker i forbindelse med varmt arbeid, enten du jobber i et institusjonskjøkken eller i industrien.