Gå til innhold

TEGERA produktpleie

Ta vare på hanskene slik at de beholder sine beskyttende egenskaper.

Oppbevar TEGERA-hanskene slik at beskyttelseskapasiteten ikke forringes. Noen hanskematerialer, som naturgummi, har begrenset holdbarhet.

Instruksjonene som følger med hanskene, angir hvordan de skal rengjøres, tørkes og oppbevares. De bør også være rene innvendig. Hvis vernehansker skal brukes om igjen, bør de inspiseres og godkjennes. Er de hele og rene? Har de mistet sine beskyttende egenskaper?

Hvis hanskene er brukt til å håndtere farlige kjemikalier eller andre farlige materialer, bør de kastes etter arbeidsdagen – eller tidligere hvis det anbefales.

HANSKER SOM AVFALL

På arbeidsplassen skal det være klare retningslinjer for hvordan hanskene skal brukes og avhendes. Hvis hanskene i seg selv er brennbare, kan dette påvirke hvordan de skal avhendes. Når det gjelder hansker som er brukt til å håndtere farlige kjemikalier, må det tas hensyn til eventuelle miljøbestemmelser.

MED OMSORG FOR DINE TEGERA®-HANSKER

Takk for at du valgte TEGERA, et varemerke som står for teknisk sikkerhet, komfort og holdbarhet. Med riktig pleie kan du øke hanskenes levetid betraktelig.

Du rengjør hanskene ved å skylle dem i kaldt vann og henge dem til tørk i romtemperatur.
Du må IKKE vaske TEGERA-hanskene i vaskemaskin – dette øker belastningen på materialet, og hvis det forekommer små skader, er det en betydelig fare for at de kan bli større. Hansken kan også ta til seg kontaminanter som kan påvirke ytelsen.

Merk! Alle hansker som har vært i kontakt med kjemikalier av noe slag, skal sendes til destruksjon etter bruk.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvorfor anbefaler andre produsenter av vernehansker å bruke vaskemaskin til rengjøring, men ikke TEGERA?
Svar: Hansker kan gjennomgå en standardisert test for å sikre at hjemme- eller industrivasking ikke påvirker ytelsesnivåene. Men disse testene utføres kun på ubrukte hansker. Derfor er det ikke mulig å overføre testresultatene direkte til brukte hansker.

Hvem er ansvarlig for hanskene hvis de vaskes på vaskeri og senere leveres til brukere?
Svar: Hvis hanskene vaskes på vaskeri, har vaskeriet ansvaret for å sørge for at vaskingen ikke skader hanskenes ytelse.

Noen vaskerier vasker hanskene og tester deretter ytelsen på et testinstitutt. Er disse resultatene pålitelige?
Svar: Resultatene kan være en indikator, men testene må kun utføres ved godkjente testinstitutter.

Er det forskjell på vasking og rengjøring av hansker?
Svar: I noen tilfeller kan det være det. Perkloretylen brukes ofte til rengjøring av lær, som skal rengjøres uten vann, mens vasking vanligvis foregår i en vaskemaskin med forskjellige vanntemperaturer, vaskemidler og antall sykluser.

Hvilken hanske passer til dine behov?

Hvilke materialer brukes i en kuttbeskyttelseshanske? Hvilket beskyttelsesnivå trenger jeg? Finn ut mer om materialer og varemerker.

Les mer