Przejdź do treści

Certyfikaty i zobowiązania

Poważnie traktujemy nasze zobowiązania. Jesteśmy dumni z naszych certyfikatów, bo dzięki nim możesz mieć pewność, że ochrona środowiska i racjonalne wartości są dla nas ważne.

Oprócz opracowywania produktów, dzięki którym w dziesiątkach tysięcy miejsc pracy w Europie codzienne życie jest bezpieczniejsze, jako część globalnej społeczności poważnie traktujemy też nasze zobowiązania. Cenimy również dobre samopoczucie naszych klientów i pracowników.

Chcemy, by przyszłe pokolenia mogły żyć w dobrze prosperującym świecie. Właśnie dlatego chcemy ograniczyć szkodliwe oddziaływanie naszej firmy na środowisko. Wprowadziliśmy już wiele usprawnień i będziemy to robić również w przyszłości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) w firmie Ejendals bierzemy pod uwagę długoterminowe skutki naszych działań. Nasze długotrwałe relacje uważamy za dowód tego, że spełniamy swoje zobowiązania. Dbając o to, by wszyscy nasi partnerzy również przyjmowali na siebie podobną odpowiedzialność, pomogliśmy ustanowić kodeks dotyczący aspektów społecznych, którego zasad skrupulatnie przestrzegamy.

Skrócone zasady naszego kodeksu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu:

  • Podstawowe prawa człowieka żadnej osoby współpracującej z firmą Ejendals nie zostaną naruszone.
  • Żadna osoba współpracująca z firmą Ejendals nie zostanie poddana przemocy fizycznej ani psychicznej.
  • Dzieci nie mogą współpracować z firmą Ejendals – stosujemy się do wytycznych zawartych w Konwencji o prawach dziecka uchwalonej przez ONZ.

CERTYFIKATY

W Ejendals skupiamy się na ciągłym doskonaleniu sposobu, w jaki pracujemy. Aby zapewnić wysoką jakość naszej pracy i nieustannie się doskonalić, ściśle przestrzegamy globalnie przyjętych norm.

  • ISO 9001 System zarządzania jakością
  • ISO 14001 System zarządzania środowiskowego
  • ISO 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Certyfikacja według przyjętych norm oznacza, że stale kontrolujemy jakość tego, w jaki sposób:

dostosowujemy się do zmian w przepisach;
rozwijamy metody działania tak, by spełnić Wasze, jako naszych klientów, wymagania;
doskonalimy własne miejsca pracy w celu zwiększenia wydajności wewnętrznej.

CERTYFIKAT AEO

Firma Ejendals uzyskała ceniony certyfikat AEO (ang. Authorised Economic Operator – Upoważniony Przedsiębiorca) w 2008 roku. 
Urzędnicy celni przeprowadzają rewizje i kontrole na miejscu – ostatnią taką kontrolę firma Ejendals przeszła z pozytywnym wynikiem w 2019 roku.
Naszym klientom i interesariuszom gwarantuje to profesjonalne i bezpieczne relacje w zakresie obsługi celnej, IT, finansów, procesów, bezpieczeństwa i ochrony.

JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO (Polityka QEHS – ang. Quality, Environment, Health and Safety – Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy)

  • Nakładamy wymagania dotyczące ochrony środowiska na naszych dostawców produktów, opakowań i usług.
  • Substancje chemiczne są w naszym środowisku wszędzie. Dążymy do tego, by w procesie produkcji naszych produktów zmniejszyć ilość używanych substancji chemicznych i korzystać z opcji, które są najkorzystniejsze dla środowiska.
  • W pracy nad ochroną środowiska nieocenione są nasze laboratoria i ich pracownicy. Bez nich nie mielibyśmy wystarczającej wiedzy na temat składu produktów, które wprowadzamy na rynek.
  • Produkując wysokiej jakości rękawice i obuwie, pomagamy uniknąć niepotrzebnego zużycia i ograniczyć produkcję odpadów.

 

Zgodność z normami

Jeśli podejrzewasz wystąpienie niezgodnej z normami sytuacji dotyczącej firmy Ejendals lub przytrafiła Ci się taka sytuacja, poinformuj nas o tym. Z formularza zgłoszenia możesz skorzystać anonimowo. W przeciwnym razie skorzystaj z łącza e-mail, opisz problem i podaj swoje dane kontaktowe.

Ucz się więcej

Deklaracja dotycząca ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

W Ejendals podejmujemy wszelkie starania, by działać w sposób zrównoważony i odpowiedzialny w każdej dziedzinie, na którą możemy wywierać wpływ.

Dowiedz się więcej

Innowacyjność, rozwój i ciągłe doskonalenie

Dzięki bogatemu doświadczeniu, jakie zdobyliśmy działając w Skandynawii, staliśmy się specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa w każdych – nawet najtrudniejszych – warunkach. Nasza wizja to zero urazów dłoni i stóp. Naszą pasją jest dbać o Twoje bezpieczeństwo. Komfort, jakość, bezpieczeństwo i ergonomia leżą u podstaw wszystkiego, co robimy. Innowacyjność, rozwój i ciągłe doskonalenie stanowią siłę napędową naszej pracy.