Przejdź do treści

Certyfikaty i zobowiązania

Poważnie traktujemy nasze zobowiązania. Jesteśmy dumni z naszych certyfikatów, bo dzięki nim możesz mieć pewność, że ochrona środowiska i racjonalne wartości są dla nas ważne.

Oprócz opracowywania produktów, dzięki którym w dziesiątkach tysięcy miejsc pracy w Europie codzienne życie jest bezpieczniejsze, jako część globalnej społeczności poważnie traktujemy też nasze zobowiązania. Cenimy również dobre samopoczucie naszych klientów i pracowników.

Chcemy, by przyszłe pokolenia mogły żyć w dobrze prosperującym świecie. Właśnie dlatego chcemy ograniczyć szkodliwe oddziaływanie naszej firmy na środowisko. Wprowadziliśmy już wiele usprawnień i będziemy to robić również w przyszłości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) w firmie Ejendals bierzemy pod uwagę długoterminowe skutki naszych działań. Nasze długotrwałe relacje uważamy za dowód tego, że spełniamy swoje zobowiązania. Dbając o to, by wszyscy nasi partnerzy również przyjmowali na siebie podobną odpowiedzialność, pomogliśmy ustanowić kodeks dotyczący aspektów społecznych, którego zasad skrupulatnie przestrzegamy.

Skrócone zasady naszego kodeksu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu:

  • Podstawowe prawa człowieka żadnej osoby współpracującej z firmą Ejendals nie zostaną naruszone.
  • Żadna osoba współpracująca z firmą Ejendals nie zostanie poddana przemocy fizycznej ani psychicznej.
  • Dzieci nie mogą współpracować z firmą Ejendals – stosujemy się do wytycznych zawartych w Konwencji o prawach dziecka uchwalonej przez ONZ.

CERTYFIKATY

W Ejendals skupiamy się na ciągłym doskonaleniu sposobu, w jaki pracujemy. Aby zapewnić wysoką jakość naszej pracy i nieustannie się doskonalić, ściśle przestrzegamy globalnie przyjętych norm.

  • ISO 9001 System zarządzania jakością
  • ISO 14001 System zarządzania środowiskowego
  • ISO 45001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Certyfikacja według przyjętych norm oznacza, że stale kontrolujemy jakość tego, w jaki sposób:

dostosowujemy się do zmian w przepisach;
rozwijamy metody działania tak, by spełnić Wasze, jako naszych klientów, wymagania;
doskonalimy własne miejsca pracy w celu zwiększenia wydajności wewnętrznej.

CERTYFIKAT AEO

Firma Ejendals uzyskała ceniony certyfikat AEO (ang. Authorised Economic Operator – Upoważniony Przedsiębiorca) w 2008 roku. 
Urzędnicy celni przeprowadzają rewizje i kontrole na miejscu – ostatnią taką kontrolę firma Ejendals przeszła z pozytywnym wynikiem w 2019 roku.
Naszym klientom i interesariuszom gwarantuje to profesjonalne i bezpieczne relacje w zakresie obsługi celnej, IT, finansów, procesów, bezpieczeństwa i ochrony.

JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO (Polityka QEHS – ang. Quality, Environment, Health and Safety – Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy)

  • Nakładamy wymagania dotyczące ochrony środowiska na naszych dostawców produktów, opakowań i usług.
  • Substancje chemiczne są w naszym środowisku wszędzie. Dążymy do tego, by w procesie produkcji naszych produktów zmniejszyć ilość używanych substancji chemicznych i korzystać z opcji, które są najkorzystniejsze dla środowiska.
  • W pracy nad ochroną środowiska nieocenione są nasze laboratoria i ich pracownicy. Bez nich nie mielibyśmy wystarczającej wiedzy na temat składu produktów, które wprowadzamy na rynek.
  • Produkując wysokiej jakości rękawice i obuwie, pomagamy uniknąć niepotrzebnego zużycia i ograniczyć produkcję odpadów.

 

Zgodność z normami

Jeśli podejrzewasz wystąpienie niezgodnej z normami sytuacji dotyczącej firmy Ejendals lub przytrafiła Ci się taka sytuacja, poinformuj nas o tym. Z formularza zgłoszenia możesz skorzystać anonimowo. W przeciwnym razie skorzystaj z łącza e-mail, opisz problem i podaj swoje dane kontaktowe.

Ucz się więcej

Deklaracja dotycząca ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

W Ejendals podejmujemy wszelkie starania, by działać w sposób zrównoważony i odpowiedzialny w każdej dziedzinie, na którą możemy wywierać wpływ.

Dowiedz się więcej

Innowacyjność, rozwój i ciągłe doskonalenie

Dzięki bogatemu doświadczeniu, jakie zdobyliśmy działając w Skandynawii, staliśmy się specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa w każdych – nawet najtrudniejszych – warunkach. Nasza wizja to zero urazów dłoni i stóp. Naszą pasją jest dbać o Twoje bezpieczeństwo. Komfort, jakość, bezpieczeństwo i ergonomia leżą u podstaw wszystkiego, co robimy. Innowacyjność, rozwój i ciągłe doskonalenie stanowią siłę napędową naszej pracy.

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.