Przejdź do treści

Deklaracja dotycząca ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów o wysokiej wydajności przy jednoczesnym wsparciu optymalnych warunków potrzebnych do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. W Ejendals dążymy do tego, by działać w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do tego samego zachęcamy też naszych partnerów. Nasze działania opierają się na najnowszych dostępnych badaniach i technologiach. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to dla Ejendals priorytet. Z szacunku dla tych wartości oraz ze względu na nasze zorientowanie na klienta opracowaliśmy dokładne definicje, abyśmy mogli wspólnie działać w tym zakresie. W Ejendals zdecydowaliśmy się skupić na 5 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

un-3.png un-4.png un-6.png un-8.png un-12.png

 

INNOWACJE

W ramach rozwoju produktu nieustannie dążymy do doskonalenia się w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

  • Zrównoważone rozwiązania w zakresie materiałów.
  • Projektowanie procesów produkcji.
  • Pełna odpowiedzialność za produkt/produkcję.
  • Starannie dobrane metody produkcji w celu ograniczenia ilości odpadów i zużycia materiałów.
  • Poprawa cyklu życia produktów.
  • Operacje naprawcze (reklamacje klientów).
  • Certyfikaty związane z produktami.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są punktem wyjścia w procesie rozwoju.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Firma Ejendals przeprowadza oceny ryzyka regularnie, a także po zmianach w przepisach. 
Cele na rok 2021:
95% przeprowadzonych ocen ryzyka w zakresie BHP.
95% wszystkich pracowników przeszkolonych w zakresie kodeksu postępowania.

ENERGIA

Naszym długofalowym dążeniem w Ejendals jest zmniejszenie w obrębie całego łańcucha dostaw zużycia energii oraz stosunku paliw kopalnych do innych źródeł energii w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Cel na rok 2021: 2150 kWh / MSEK


GOSPODARKA ODPADAMI

Aby zmniejszyć ilość zużywanych zasobów, firma Ejendals opracowuje wszystkie produkty i procesy z myślą o minimalizacji odpadów.
Cel na rok 2021: Odpady ogółem <200 kg / MSEK.

TRANSPORT

Łańcuch logistyczny jest nieustannie optymalizowany. Naszym celem jest zmniejszenie wykorzystania transportu lotniczego na rzecz przewozu towarów drogą wodną. Jeśli jest to możliwe, zamiast transportu ciężarowego drogą lądową korzystamy z transportu kolejowego.
Cele na rok 2021:
Wydajność dostaw – dostawy dostarczone na czas >97% (2020: 96%).
Transport lotniczy <0,2% (2020: 0,2%).CO2

Grupa Ejendals miała rozpocząć prowadzenie pomiarów CO2e w obrębie transportu w 2020 roku. Ze względu na globalną sytuację pandemiczną nie ma pewności co do wartości bazowej, która stanowiłaby punkt odniesienia, nie określono więc jeszcze konkretnych celów w tym zakresie.
Cel na rok 2021: Będziemy prowadzić dalszą współpracę z naszymi dostawcami usług transportowych nad udoskonaleniem metod gromadzenia danych na temat CO2.

OPAKOWANIA

We współpracy z naszymi klientami pracujemy nad tym, by w produkcji naszych opakowań zwiększyć wykorzystanie surowców odnawialnych i zmniejszyć wykorzystanie materiałów ropopochodnych.
Cele na lata 2018–2020:
Zmniejszyć wykorzystanie materiałów ropopochodnych o 18 000 kg. 
Cel na rok 2021:
Ze względu na globalną
sytuację pandemiczną nie określono jeszcze nowych celów.

CERTYFIKATY

Firmy Ejendals AB i OY posiadają certyfikaty zgodne z normami:
ISO 9001:2015, 14001:2015 ISO 45001:2018

Srebrny medal za działania w obszarze zrównoważonego rozwoju w audycie przeprowadzonym przez firmę EcoVadis w 2021 roku
Certyfikat produktu UE Ecolabel dla naszego obuwia bezpiecznego
Certyfikat produktu Oeko-Tex® dla naszych rękawic ochronnych

 csr.png   Ecolabel_logo_v5.png  OTS100_label_SE 14-214_en.png

Dowiedz się więcej o naszych certyfikatach >

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.