Przejdź do treści

Deklaracja zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest naturalną i ważną częścią naszej działalności. Wierzymy w długoterminowe podejście do biznesu i nieustanne ograniczanie naszego negatywnego wpływu na planetę. Firma Ejendals jako dostawca środków ochrony indywidualnej (ŚOI) chce stać się liderem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich osób będących częścią naszej działalności oraz w całym łańcuchu dostaw. Ponadto nasza oferta produktów ma pomagać naszym klientom poprawić ich wyniki w zakresie bezpieczeństwa oraz chronić dłonie i stopy pracowników.

W 2021 roku postawiliśmy nowy krok na drodze doskonalenia, przeprowadzając analizę istotności dla zrównoważonego rozwoju na podstawie rozmów z interesariuszami i analizy łańcucha wartości, co skutkowało wyborem przedstawionych tutaj tematów i ich celów.

Wybraliśmy następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, na których będziemy się koncentrować.

un-3.png un-6.png un-8.png un-12.png

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Bezpieczeństwo ma dla nas kluczowe znaczenie. Nasze miejsca pracy są bezpieczne dzięki proaktywnej pracy obejmującej na przykład przeprowadzanie ocen ryzyka i regularnych obchodów bezpieczeństwa. Monitorujemy spostrzeżenia dotyczące zagrożeń i wszelkie incydenty, począwszy od zdarzeń grożących wypadkiem po wypadki powodujące niezdolność do pracy.
Nasze zasady obejmują nie tylko działalność własną. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa przenikają nasz Biznesowy kodeks postępowania, a nasza Koncepcja bezpieczeństwa poprawia wyniki naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa.

Cele na rok 2022:
Zwiększenie liczby zgłoszeń incydentów za pośrednictwem narzędzia cyfrowego
Brak wypadków powodujących niezdolność do pracy zarówno w zakładach Leksand, jak i Jokipii
(2021: Leksand=0, Jokipii=1)

PRODUKTY I INNOWACJE

Rozwijając produkty, nieustannie dążymy do uzyskiwania jak najwyższej trwałości i jakości oraz do poprawy aspektów dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

  • Wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu i projektujemy produkty z myślą o zrównoważonym rozwoju, na przykład zmniejszając liczbę elementów składowych.
  • Optymalizujemy opakowania (dobór i ilość materiału opakowaniowego oraz redukcja etykietowania).
  • Precyzyjnie dostosowujemy metody produkcji w celu zmniejszenia ilości odpadów i zużycia materiałów oraz wody.

Cel na 2022 rok:
Konceptualizacja 10 modeli rękawic i 5 modeli butów z naciskiem na zrównoważony rozwój, które zostaną wprowadzone na rynek w latach 2023–2025

ETYKA (CSR)

Wszyscy pracownicy firmy Ejendals muszą przejść szkolenie w zakresie naszego Kodeksu postępowania, natomiast w przypadku naszych partnerów biznesowych wymagania etyczne są definiowane w oddzielnym Biznesowym kodeksie postępowania. W 2021 roku wprowadziliśmy mechanizm kontroli nieprawidłowości (system dla sygnalistów) również do użytku zewnętrznego oraz uściśliliśmy dalszą odpowiedzialność w tych ważnych kwestiach wobec naszych dostawców za ich dostawców – wszystko to jest monitorowane za pomocą audytów społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR).

Cele na rok 2022:
Przeszkolenie 95% pracowników w zakresie Kodeksu postępowania
Podpisanie Biznesowego kodeksu postępowania przez 100% bezpośrednich dostawców produktów
Poddanie 85% 
dostawców zewnętrznemu audytowi CSR

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH (GHG)

Firma Ejendals popiera postulaty Porozumienia paryskiego i dąży do zmniejszenia o połowę własnej emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Archiwalne dane dotyczące emisji CO2 zostały przeliczone zgodnie ze standardem Protokołu GHG, począwszy od zakresu 1 i 2, uwzględniając obecnie emisje z naszych samochodów służbowych na terenie całej Skandynawii. Nasza nowa polityka dotycząca pojazdów zdecydowanie promuje samochody elektryczne – dzisiaj dysponujemy w Leksand pięcioma stacjami ładowania.

Cele na rok 2022:
Dalsza optymalizacja emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2
W przypadku zakresu 3 naszym celem jest uzyskanie udziału transportu lotniczego na poziomie <0,2%
(2021: wzrost o 0,7% z powodu pandemii)

GOSPODARKA ODPADAMI

W Ejendals projektujemy i rozwijamy wszystkie produkty i procesy z myślą o minimalizacji odpadów.
Ponadto dążymy do zwiększenia udziału odpadów nadających się do recyklingu.

Cel na 2022 rok:
Odpady ogółem <
195 kg / mln SEK

ENERGIA

W obu naszych zakładach (Leksand i Jokipii) korzystamy z energii elektrycznej pozyskiwanej w 100% ze źródeł odnawialnych. W 2021 roku zainstalowaliśmy w Jokipii system paneli fotowoltaicznych o wydajności ponad 400 MWh/rok. Będziemy kontynuować optymalizację energetyczną naszych budynków.Cele na rok 2022:
Energia elektryczna <1850 kWh / mln SEK
Energia <3700 kWh / mln SEK

CERTYFIKATY

Firmy Ejendals AB i Ejendals Suomi Oy posiadają certyfikaty ISO 9001, 14001 i 45001
Ocena zrównoważonego rozwoju: srebrny medal w rankingu EcoVadis 2021
Certyfikat produktowy Ecolabel UE dla naszego obuwia bezpiecznego
Certyfikat produktowy OEKO-TEX ® dla naszych rękawic ochronnych

    csr.png   Ecolabel_logo_v5.png   OTS100_label_SE 14-214_en.png