Media — pobieranie

Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się powielania, przesyłania, publikowania lub transmisji bez uprzedniej zgody.

Nie wolno zmieniać ani usuwać jakichkolwiek znaków towarowych, oznaczenia praw autorskich lub innych uwag z kopii treści. Loga i znaki towarowe JALAS®, TEGERA® oraz GRANINGE® firmy Ejendals są prawnie chronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dozwolone jest wykorzystywanie naszych logo w celach redakcyjnych. Nie wolno zmieniać lub modyfikować żadnych elementów logo pod względem formy, koloru ani proporcji. W przypadku druku szerokość odtworzonego logo nie może być mniejsza niż 30 mm. Logo zawsze powinno być otoczone strefą wolną od tekstu lub innych elementów graficznych.