Działalność przyjazna dla środowiska naturalnego

Chcemy, aby przyszłe pokolenia mogły nadal cieszyć się życiem na naszej planecie. Dlatego chcemy ograniczyć nasz wpływ na środowisko. Osiągamy w tym coraz lepsze wyniki, ale praca jest daleka od zakończenia.

Nasze obecne działania

  • Narzucamy wymogi dotyczące ochrony środowiska na naszych dostawców produktów, opakowań i usług.
  • Substancje chemiczne są obecne w całym naszym otoczeniu. Wytwarzając nasze produkty, staramy się zmniejszyć ilość używanych substancji chemicznych i stosować opcję najlepszą dla środowiska naturalnego.
  • Nasze laboratoria i ich personel mają cenny wkład w naszą pracę na rzecz środowiska. Bez nich nie mielibyśmy wystarczającej wiedzy na temat zawartości produktów, które wprowadzamy na rynek.
  • Dzięki wytwarzaniu wysokiej jakości rękawic i obuwia pomagamy uniknąć niepotrzebnego zużycia i odpadów.
  • Możliwie największą część dostaw wysyłamy transportem morskim i kolejowym. Baza przeładunkowa znajdująca się blisko głównego biura w Leksand umożliwia efektywny odbiór towarów oraz koordynację transportu z lokalnymi firmami.
  • Minimalizujemy wytwarzanie odpadów i materiałów do utylizacji. Jesteśmy członkiem FTI (dawniej: rejestr REPA). Oznacza to, że zapewniamy, aby opakowania były poddawane recyclingowi, jeśli jest to możliwe.
  • Posiadamy certyfikat zgodności z system zarządzania środowiskowego ISO 14001.