Społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) jest dla nas rzeczą naturalną. W firmie Ejendals uwzględniamy długofalowe skutki naszych działań. Dotyczy to zarówno jakości produktów, jak i sposobu, w jaki traktujemy klientów, pracowników oraz partnerów.

Odpowiedzialne działanie
Nasze długoletnie i dające satysfakcję kontakty są wynikiem podejmowania świadomych decyzji i brania odpowiedzialności za swoje czyny. Długotrwałe relacje stanowią dowód działania w odpowiedzialny sposób. Aby mieć pewność, że nasi partnerzy postępują w taki sam sposób, opracowaliśmy kodeks postępowania, według którego pracujemy.

Nasz kodeks postępowania w skrócie

• Żadnej osobie pracującej z naszymi produktami nie wolno odmówić podstawowych praw człowieka.

• Żadnej osobie pracującej z naszymi produktami nie może dziać się krzywda fizyczna lub psychiczna.

• Dzieci nie mogą pracować z naszymi produktami — kierujemy się konwencją ONZ o prawach dziecka.

 

Kontrole warunków w zakładach produkcyjnych
Kontrolujemy wytwarzanie naszych produktów, aby upewnić się, że jest przestrzegany nasz kodeks postępowania. Ponadto regularnie odwiedzamy współpracujące z nami zakłady produkcyjne, i mamy w nich również własnych inspektorów. Czasami angażujemy też niezależne firmy do przeprowadzenia kontroli.

Jeśli wykryjemy naruszenie kodeksu, podejmujemy natychmiastowe działania w celu zaradzenia sytuacji. Jeśli okaże się, że nie są przestrzegane wymogi naszego kodeksu postępowania, a wymagane ulepszenia nie miały miejsca, kończymy relacje biznesowe. Uważamy również, że należy wyrażać szacunek dla tradycji, zwyczajów i praktyk w kraju, gdzie odbywa się produkcja, dlatego uwzględniamy to podczas określania naszych wymagań.

Bezpieczeństwo, uczciwość i troska
Bezpieczeństwo, uczciwość i troska to ważne zasady w firmie Ejendals. Każdy, kto pracuje z nami, powinien odczuwać i zauważać przestrzeganie wspomnianych zasad we wszystkich sytuacjach.