Koncepcja biznesowa, wizja i misja

Koncepcja biznesowa, wizja i misja firmy Ejendals są istotną częścią naszej tożsamości. Nasza koncepcja biznesowa określa cel naszych codziennych działań. Nasza wizja i misja są podsumowaniem naszych długoterminowych celów.

Koncepcja biznesowa 
Zgodnie z naszą koncepcją biznesową innowacyjność musi być siłą napędową dla jakości i fachowej wiedzy firmy Ejendals, te z kolei powinny mieć na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników końcowych. Osiągamy to poprzez dystrybucję najlepszych na świecie produktów do ochrony dłoni i stóp, a także zwiększanie poziomu wiedzy na temat ochrony dłoni i stóp zgodnie z naszą koncepcją bezpieczeństwa. Pomagamy zwiększyć zyski naszych klientów.

Wizja 
Zero urazów dłoni i stóp z korzyścią dla pracownika, firmy i społeczeństwa.

Misja
Dostarczamy bezpieczeństwo, komfort i rentowne rozwiązania dla naszych klientów. Mamy długofalową wizję pracy nad wytwarzaniem i rozwojem produktów oraz sprzedażą środków ochrony dłoni i stóp.