Ochrona przed substancjami chemicznymi

Osoby pracujące z olejami i substancjami chemicznymi bez rękawic ochronnych są narażone nie tylko na uszkodzenie naskórka, ale także uszkodzenie systemu nerwowego i organów wewnętrznych. Istnieje również ryzyko wystąpienia podrażnień skóry, nadwrażliwości czy poparzenia przez substancję żrącą. 

ZAPYTAJ

Przy wyborze rękawic należy skorzystać z naszego informatora o ochronie przed substancjami chemicznymi (z typowymi substancjami i właściwłmi materiałami rękawic), skonsultować się z naszym sprzedawcą lub wyślij zapytanie na cs.support@ejendals.com.

 

Wszystkie rękawice chemiczne Ejendals są testowane i zatwierdzane zgodnie z normą EN 374 pod kątem ochrony przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Rękawice ochronne zabezpieczające przed substancjami chemicznymi przeznaczone są do jednodniowego, a czasami nawet krótszego okresu użytkowania.


NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, WYBIERAJĄC RĘKAWICE OCHRONNE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

  • Rękawice dobrze chroniące przed konkretną substancją chemiczną mogą odznaczać się słabą ochroną przed mieszaniną substancji chemicznych.
  • Z reguły rękawice ochronne zabezpieczające przed substancjami chemicznymi są przeznaczone do jednodniowego użytku. Nie wolno ich używać ponownie.
  • Zużyte rękawice są skażone chemicznie, dlatego noszenie ich podczas pracy może narazić skórę na działanie substancji niebezpiecznych.
  • Wysokie temperatury skracają czas przenikania substancji chemicznych.
  • Grubsze materiały odznaczają się ogólnie dłuższym czasem przenikania.
  • Po wchłonięciu substancji chemicznej przez materiał, przedostaje się ona dalej do środka rękawicy ochronnej.
  • Przenikanie przez rękawicę ochronną odbywa się na poziomie molekularnym, dlatego nie jest widoczne gołym okiem.
  • Nawet najlepsze rękawice tracą swoje właściwości ochronne po mechanicznym uszkodzeniu lub przeniknięciu substancji chemicznej przez materiał.
  • Silnie żrące chemikalia mogą zniszczyć materiał rękawicy, przenikając wcześniej niż stanowi czas przenikania.

PRZENIKANIE to proces na poziomie molekularnym, w którym substancja chemiczna wsiąka w materiał i przemieszcza się dalej.

PENETRACJA to przenikanie substancji chemicznej przez nakłucia i inne niedoskonałości materiału rękawic.

DEGRADACJA następuje, gdy fizyczna odporność materiału rękawic pogarsza się pod wpływem działania substancji chemicznej.

MIESZANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH MOŻE DAĆ NIEOCZEKIWANE REZULTATY

Dwie substancje chemiczne o znanych właściwościach mogą po zmieszaniu reagować w zupełnie nieoczekiwany sposób. Ponieważ liczba substancji chemicznych dostępnych na rynku jest ogromna, praktycznie niemożliwe jest wykonanie testów dla wszystkich możliwych kombinacji. Istnieją modele pozwalające określić przybliżone efekty łączenia substancji na podstawie znanego składu chemicznego substancji. Zakłada się jednak, że dane są dostępne, a używane substancje chemiczne charakteryzują się takimi samymi mechanizmami działania. Oznacza to, że modele można stosować tylko do grup substancji chemicznych, które zachowują się w podobny sposób, a nie do skomplikowanych mieszanin chemicznych, z którymi użytkownicy mają do czynienia w rzeczywistości.

W celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiednich rękawic chroniących przed określoną mieszaniną substancji chemicznych prosimy o kontakt z naszym sprzedawcą.