ESD

Nasze wygodne i elastyczne rękawice ESD są dostępne w szerokiej gamie różnych materiałów, które rozpraszają statyczne ładunki elektryczne.

Ludzkie ciało jest bardzo dobrym przewodnikiem elektrycznym. Wyładowania elektrostatyczne mogą być przyczyną poważnych wypadków, na przykład podczas pracy z cieczami łatwopalnymi lub gazami wybuchowymi. W warunkach przemysłowych czułe urządzenia elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas ich instalacji bez zabezpieczenia przed ESD.

Wszystkie osoby pracujące przy produkcji lub konserwacji czułego sprzętu elektronicznego muszą chronić go przed efektami ESD. Odnosi się to do całego procesu produkcyjnego.

Skrót ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne. Rękawice ESD muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące zdolności do rozpraszania przez nie ładunków elektrostatycznych.