Koncepcja bezpieczeństwa

Firma Ejendals nie tylko dostarcza rękawice i obuwie. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę, dążąc do tego, aby nie zdarzały się urazy dłoni i stóp. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, które nazywamy koncepcją bezpieczeństwa. Współpracując z klientem, wyznaczamy sobie kilka celów: ograniczenie liczby wypadków, poprawę frekwencji pracowników oraz zmniejszenie długoterminowych kosztów, ponieważ na dłuższą metę jakość zawsze się opłaca.

Safety concept

 

Akademia Ejendals
Posiadamy własne centrum edukacyjne, gdzie dzielimy się wiedzą o najlepszej ochronie rąk i stóp. W ciągu roku Akademia Ejendals prowadzi kilka kursów, w których uczestniczą klienci, partnerzy i sprzedawcy detaliczni. Wykładowcami są nasi menedżerowie zarządzający produktami oraz niezależni specjaliści w dziedzinie ochrony osobistej. Więcej informacji.

Kontrola bezpieczeństwa 
Zachęcamy również do kontroli bezpieczeństwa z udziałem naszych przedstawicieli w firmie klienta. Obserwujemy środowisko pracy, sprawdzając, jakie środki ochrony rąk i stóp będą najbardziej odpowiednie dla pracowników. Dzięki kontrolom jesteśmy w stanie zapewnić klientom zakres produktów spełniających wymogi związane z ich działalnością. Więcej informacji.
 
Wdrożenie rozwiązania
Po przeprowadzeniu kontroli bezpieczeństwa poddaje się próbom i testom próbki produktów. Następnie klientowi przedstawiana jest zakres produktów, który obejmuje potrzeby wszystkich pracowników w firmie. Pomagamy klientowi poinformować pracowników o dostępnym zakresie produktów. Korzystamy przy tym na przykład z określonych firmowych ksiąg produktów oraz aktualizacji do systemów komputerowych.
 
Usługi uzupełniające u klienta
Odbywamy cykliczne spotkania z naszymi klientami, poświęcone korektom, udoskonaleniom lub zmianom w ofercie produktów. Czy wszystko funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem? Sprawdzamy również, czy wszystko działa płynnie w zakresie poziomu zapasów oraz dostaw. W niektórych przypadkach nasze połączone wysiłki owocują wspólnym rozwojem produktów.
 
Kontynuacja współpracy
Nawiązujemy bliskie relacje z klientami, które cenimy i pielęgnujemy. Dzięki regularnym spotkaniom i kontaktom stale pozostajemy na bieżąco w zakresie ewentualnych zmian potrzeb klienta. Ma to na celu zapewnienie klientowi dostępu do optymalnej oferty w zakresie ochrony dłoni i stóp.