Kontrole bezpieczeństwa

Koncepcja bezpieczeństwa w firmie Ejendals obejmuje również kontrolę bezpieczeństwa z udziałem naszych przedstawicieli w firmie klienta. Obserwujemy środowisko pracy, sprawdzając, jakie środki ochrony rąk i stóp będą najbardziej odpowiednie dla pracowników. Cały proces jest bardzo ekscytujący i często prowadzi do zdobycia nowej wiedzy, którą możemy wykorzystać podczas projektowania naszych produktów. Kolejną kontrolę należy przeprowadzić po zmianie warunków pracy lub jeżeli pracownicy zaczną używać nowych materiałów lub procedur. Dzięki kontrolom jesteśmy w stanie zapewnić klientom zakres produktów spełniających wymogi związane z ich działalnością.

Kontrole bezpieczeństwa przy udziale firmy Ejendals obejmują cały zakład zgodnie z metodą Ejendals, której celem jest:

 • Optymalizacja ochrony rąk i stóp
 • Zmniejszenie ilości obrażeń
 • Zidentyfikowanie potencjalnych oszczędności
 • Działania w kierunku uzyskania oszczędności
 • Realizowanie dążenia do oferowania wsparcia technicznego i usług na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym

Elementy kontroli bezpieczeństwa:

 • Spotkanie prezentacyjne
 • Kontrola bezpieczeństwa
 • Testy
 • Testy oceniające
 • Raport
 • Spotkanie pokontrolne
 • Propozycja zoptymalizowanej oferty produktowej
 • Ponowna kontrola bezpieczeństwa (w odstępach od roku do dwóch lat)