Przejdź do treści

Informator – rękawice ochronne zabezpieczające przed substancjami chemicznymi

Zapraszamy do zapoznania się z naszym informatorem lub skontaktowania się z dystrybutorem w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiednich rękawic chroniących przed określoną mieszaniną substancji chemicznych.

Osoby pracujące z olejami i substancjami chemicznymi bez rękawic ochronnych są narażone nie tylko na uszkodzenie skóry, ale także na uszkodzenie układu nerwowego i organów wewnętrznych. Istnieje również ryzyko wystąpienia podrażnień, nadwrażliwości czy oparzenia skóry. Przy wyborze rękawic zawsze warto skorzystać z informatora o ochronie przed substancjami chemicznymi lub skonsultować się z naszym dystrybutorem.

Wszystkie rękawice chemiczne Ejendals są testowane i zatwierdzane zgodnie z normą EN 374 pod kątem ochrony przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Rękawice ochronne zabezpieczające przed substancjami chemicznymi są przeznaczone do jednodniowego użytku, a w niektórych przypadkach wymagane jest dodatkowe skrócenie tego okresu.

POWIEDZ NAM, JAKIE WYMAGANIA MAJĄ SPEŁNIAĆ TWOJE RĘKAWICE

Przy wyborze rękawic pamiętaj, by zawsze skorzystać z naszego informatora o ochronie przed substancjami chemicznymi, skonsultować się z naszym dystrybutorem lub wysłać cs.support@ejendals.com.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, WYBIERAJĄC RĘKAWICE OCHRONNE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

 • Rękawice dobrze chroniące przed jedną substancją chemiczną mogą słabo chronić przed innymi substancjami lub ich mieszaniną.
 • Z reguły rękawice chemoodporne przeznaczone są do jednodniowego użytku. Nie wolno ich używać ponownie.
 • Zużyte rękawice są skażone chemicznie, dlatego podczas ich utylizacji skóra może być narażona na działanie substancji niebezpiecznych.
 • Wysokie temperatury skracają czas przeniknięcia substancji chemicznych.
 • Grubsze materiały odznaczają się co do zasady dłuższym czasem przebicia (BTT).
 • W przypadku rękawic składających się z wielu warstw (wyściółki itp.) oznaczamy gwiazdką (*) grubość warstwy skutecznie chroniącej przed substancjami chemicznymi. Jest to grubość używana przy szacowaniu BTT dla określonych kombinacji modelu rękawicy i substancji chemicznej.
 • Po wchłonięciu substancji chemicznej przez materiał przenika ona dalej przez rękawicę.
 • Przenikanie przez rękawicę ochronną odbywa się na poziomie molekularnym, dlatego nie jest widoczne gołym okiem.
 • Nawet najlepsze rękawice tracą swoje właściwości ochronne po uszkodzeniu mechanicznym lub przeniknięciu substancji chemicznej przez materiał.
 • Silnie żrące chemikalia mogą zniszczyć materiał rękawicy i przeniknąć do wewnątrz w czasie krótszym niż podany czas przebicia rękawicy.

PRZENIKANIE to proces na poziomie molekularnym, w którym substancja chemiczna wsiąka w materiał i przemieszcza się dalej.

PENETRACJA to przedostawanie się substancji chemicznej przez perforacje i inne niedoskonałości materiału rękawic.

DEGRADACJA polega na tym, że fizyczna odporność materiału rękawic ulega obniżeniu pod wpływem działania substancji chemicznej.

MIESZANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH MOŻE MIEĆ NIEPRZEWIDYWALNE SKUTKI

Dwie substancje chemiczne o znanych właściwościach mogą po zmieszaniu reagować w zupełnie nieoczekiwany sposób. Ponieważ liczba substancji chemicznych dostępnych na rynku jest ogromna, praktycznie niemożliwe jest wykonanie testów wszystkich możliwych kombinacji. Istnieją modele pozwalające określić przybliżone skutki łączenia substancji na podstawie znanego składu chemicznego substancji. Zakłada się w nich jednak, że dane są dostępne, a używane substancje chemiczne charakteryzują się takim samym mechanizmem działania. Oznacza to, że modele można stosować tylko do grup substancji chemicznych, które zachowują się w podobny sposób, a nie do złożonych mieszanin chemicznych, z którymi użytkownicy mają do czynienia w rzeczywistości.

CZAS PRZEBICIA (BTT) W PRZYPADKU WYBRANYCH POWSZECHNIE STOSOWANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Czas przebicia (BTT) to czas, w którym dana substancja chemiczna przenika (przechodzi) na drugą stronę materiału. Jest on zależny przede wszystkim od rodzaju materiału, a w dalszej kolejności – od jego grubości (i innych czynników). Wszystkie dane odnoszą się do pełnego kontaktu z substancjami chemicznymi w temperaturze pokojowej i muszą być skorygowane o rzeczywiste warunki i ewentualne dodatkowe zagrożenia. Wskaźniki BTT podane w tym informatorze o ochronie przed substancjami chemicznymi stanowią połączone dane pochodzące z badań laboratoryjnych i naszej wewnętrznej bazy danych. Wartości BTT są obliczane w oparciu o linię najlepszego dopasowania do obserwacji pochodzących z testów i zaokrąglane w dół do najbliższej klasy według normy EN 374 (oraz dwóch dodatkowych niższych poziomów (0 - 5 min), które mogą być przydatne przy wyborze rękawic do prac bardzo krótkotrwałych).

Czas przebicia

DALSZE WSKAZÓWKI

W bardziej złożonych przypadkach musimy otrzymać następujące informacje, aby zalecić odpowiednie rękawice ochronne zabezpieczające przed substancjami chemicznymi:

 • Jakie substancje chemiczne są używane? Prosimy o załączenie kart charakterystyki (SDS).
 • Jakie czynności są wykonywane z użyciem tych substancji chemicznych? Prosimy opisać przebieg pracy, czas jej trwania i zakładany poziom narażenia na substancje.

Prosimy o wysłanie wypełnionego w formie arkusza Excel oraz karty charakterystyki na adres cs.support@ejendals.com.

POZNAJ NASZ ASORTYMENT RĘKAWIC OCHRONNYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

Zobacz wszystkie rękawice zabezpieczające przed substancjami chemicznymi

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu z naszym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiednich rękawic chroniących przed określonymi substancjami chemicznymi.

Przejdź do formularza kontaktowego

OGRANICZENIA GWARANCJI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje te są udostępniane wyłącznie w celu ułatwienia oceny naszych rękawic na potrzeby konkretnych zastosowań przez użytkowników końcowych. Podane informacje opisują właściwości materiałów rękawic w ściśle kontrolowanych warunkach. Firma Ejendals AB nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności w związku z treścią informatorów dotyczących rękawic. Obowiązkiem kupującego i/lub użytkownika jest ustalenie poziomu toksyczności materiałów używanych w pracy oraz wybór rękawicy odpowiedniej do danego zastosowania.

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.