Przejdź do treści

Pielęgnacja produktów TEGERA

Dbaj o rękawice, by zachować ich właściwości ochronne

Przechowuj rękawice TEGERA w odpowiedni sposób, aby ich funkcje użytkowe nie uległy pogorszeniu. Niektóre materiały użyte w rękawicach, takie jak kauczuk naturalny, mają ograniczony okres przechowywania.

Instrukcje dołączone do rękawic wskazują, jak je prawidłowo czyścić, suszyć i przechowywać. Należy również dbać o czystość wnętrza rękawicy. W przypadku wielokrotnego używania tych samych rękawic ochronnych za każdym razem należy je sprawdzić i zatwierdzić do użytku. Czy są całe i czyste? Czy nie straciły właściwości ochronnych?

Jeżeli rękawic używano do pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi lub innymi niebezpiecznymi materiałami, powinny zostać wyrzucone po zakończeniu dnia pracy lub wcześniej, zgodnie z zaleceniami.

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI RĘKAWICAMI

W miejscu pracy powinny obowiązywać jasne wytyczne dotyczące używania i utylizacji rękawic. Jeśli rękawice są łatwopalne, może to mieć wpływ na sposób ich utylizacji. W przypadku rękawic używanych do pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi mogą też obowiązywać specjalne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

DBANIE O RĘKAWICE TEGERA®

Dziękujemy za wybranie TEGERA – marki, która jest synonimem bezpieczeństwa technicznego, komfortu i trwałości. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji możesz znacznie zwiększyć okres użytkowania rękawic.

Aby oczyścić rękawice, przepłucz je zimną wodą i rozłóż do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
Rękawic TEGERA NIE NALEŻY prać w pralce – stanowi to dodatkowe obciążenie dla materiału, a w przypadku niewielkich uszkodzeń istnieje znaczne ryzyko ich powiększenia. Na rękawicy mogą również zebrać się zanieczyszczenia, które będą mieć później negatywny wpływ na jej funkcje użytkowe.

Uwaga! Wszystkie rękawice, które miały kontakt z jakimikolwiek substancjami chemicznymi, należy po użyciu przekazać do zniszczenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego inni producenci rękawic ochronnych zalecają ich pranie w pralce, a w przypadku marki TEGERA tak nie jest?
Odpowiedź: Rękawice można poddać znormalizowanemu testowi, w ramach którego sprawdza się, czy pranie w pralkach domowych lub przemysłowych nie wpływa na ich właściwości użytkowe. Testy te są jednak wykonywane tylko na rękawicach nieużywanych. Dlatego wyniku testów nie można wiarygodnie ekstrapolować na używane rękawice.

Kto jest odpowiedzialny za rękawice, jeśli dostawca usług pralniczych wypierze rękawice, a następnie dostarczy je użytkownikom?
Odpowiedź: Jeśli dostawca usług pralniczych wypierze rękawice, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że pranie nie obniżyło ich skuteczności.

Niektórzy dostawcy usług pralniczych piorą rękawice, a następnie ponownie testują poziom ochrony w zakładzie testowym – czy tym wynikom można ufać?
Odpowiedź: Wyniki te mogą służyć jako wskaźnik, jednak testy powinny być przeprowadzane tylko w akredytowanych instytutach testowych.

Czy istnieje różnica pomiędzy praniem a czyszczeniem rękawic?
Odpowiedź: W niektórych przypadkach może występować różnica. Perchloroetylen (PERC) jest często używany do czyszczenia skóry bez użycia wody. Z kolei pranie odbywa się zwykle w pralce w różnych temperaturach wody, z wykorzystaniem różnych programów i detergentów.

Która rękawica najlepiej spełni moje wymagania?

Jakie materiały są używane w rękawicach ochronnych zabezpieczających przed przecięciem? Jakiego poziomu ochrony potrzebuję? Dowiedz się więcej o używanych przez nas materiałach i składnikach.

Dowiedz się więcej