Gå till innehåll

Så minskar man risken för allvarliga skador

Hälsningar från Ejendals vd Anders Carlsson, med konkreta råd om hur du bäst minskar risken för skador på din arbetsplats.

Vi hjälper våra kunder att förbättra hälsan och säkerheten

De flesta industriföretag har arbetat hårt under det senaste decenniet för att förbättra hälsan och säkerheten för sina anställda. Detta är inte bara ett lagkrav, utan även ett väl fungerande verktyg för att förbättra ledarskapet och resultatet i en organisation.
Chefer vill inte att deras anställda ska råka ut för olyckor, särskilt inte allvarliga olyckor som förändrar livet för alltid för individen och hans/hennes familj. Ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra säkerheten minskar risken för allvarliga skador och leder även till bättre arbetsprocesser i företaget.
På Ejendals är vi mycket glada över att få vara en del av detta arbete, med visionen att skydda våra kunders händer och fötter.

Anders Carlsson

vd för Ejendals

triangle.jpg

Fler olyckor kommer att ske om man inte arbetar systematiskt för att undvika dem

Om din arbetsplats inte arbetar kontinuerligt med riskbedömning, säkerhetsrutiner och tillräcklig personlig skyddsutrustning kommer olyckor att ske. Det handlar egentligen bara om matematik.

”Olyckstriangeln” eller ”säkerhetspyramiden” är en teori som påvisar ett direkt samband mellan allvarliga olyckor, lättare skador och tillbud.
Herbert Heinrich var en pionjär inom hälsa och säkerhet på arbetsplatser. 1931 konstaterade han att om antalet lättare skador reduceras sker en motsvarande minskning av antalet allvarliga olyckor. Heinrich påvisade ett matematiskt samband mellan olyckor, där det går 30 lättare skador och 300 tillbud på varje allvarlig olycka. Sambandet visas ofta i form av en triangel eller pyramid.

Ejendals verkar längst ner i pyramiden

TEGERA skyddshandskar och JALAS skyddsskor eliminerar många så kallade riskbeteenden. Som jag tidigare nämnt utgör skador på händer, handleder, fingrar, fötter, fotleder och tår mer än hälften av de totala arbetsplatsskadorna. Som du förstår är det inte svårt att minska antalet olyckor på din arbetsplats.

Ejendals Safety Concept

Ejendals förser dig med mer än bara handskar och skor. Vi förser dig med ett helt skyddskoncept. Det är framtaget för att arbetsgivare ska sätta säkerheten främst, minska antalet arbetsplatsskador som kan förebyggas, skapa säkrare arbetsmiljöer samt spara tid och pengar.

En viktig del av Ejendals skyddskoncept är säkerhetsbedömningen då vi gör en säkerhetsrond på kundens arbetsplats. Där utvärderar vi potentiella risker, vilka hand- och fotskydd som passar bäst för verksamheten och hur kostnaderna för skyddsutrustningen kan sänkas på längre sikt.

Ett säkert nyårslöfte

Vi närmar oss slutet av 2021, ett år som har lärt oss mycket om hälsa och säkerhet, och nu blickar vi fram emot ett säkert och hälsosamt 2022. Ett bra nyårslöfte för alla företag är att arbeta för en säkrare arbetsmiljö. Ejendals finns här för att hjälpa dig att nå det målet.

Sist men inte minst önskar jag er en god jul och ett tryggt nytt år.

Anders Carlsson
vd för Ejendals