Gå till innehåll

Världsdagen för arbetsmiljö 2022

Statistics show that injuries to hands and feet are the most common injuries requiring sick leaves longer than three days. With the right gear, many of these injuries are preventable.

Världsdagen för arbetsmiljö firas den 28 april varje år för att främja förebyggande åtgärder av arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar globalt. Det är en informationskampanj som syftar till att rikta internationell uppmärksamhet mot problemets omfattning och på hur främjandet och skapandet av en arbetsmiljökultur kan bidra till att minska antalet arbetsrelaterade dödsfall och skador.

På Ejendals har vi under många år arbetat för att minska risken för skador på händer och fötter. Det har vi gjort under 70 år.

Statistiken visar att skador på händer och fötter är de vanligaste skadorna som kräver sjukskrivningar längre än tre dagar. Med rätt utrustning kan många av de här skadorna förhindras.
Källa: Eurostat, accidents at work in 28 countries [arbetsplatsolyckor i 28 länder], 2016. Skador som orsakar sjukskrivning >3 dagar

En ny rapport med statistik från det svenska försäkringsbolaget Afa Försäkring visar att handskador bland kvinnor som orsakas av allvarliga arbetsolyckor är vanligast inom yrkesgrupperna vård, restaurang och handel. Bland män står yrkesgrupperna metall, industri, bygg- och anläggning för flest olyckor. Risken för båda könen att drabbas av handskador är störst bland träarbetare i byggsektorn.

I rapporten konstateras att ålder är avgörande för risken att drabbas av handskada. Orsaken till skadan ser också olika ut beroende på ålder och kön. 

För kvinnor är risken att drabbas av en handskada högst i åldersgrupperna 16–25 år och 56–64 år. Den yngre gruppen arbetar vanligtvis inom restaurangbranschen eller inom livsmedelsindustrin, och i denna grupp är brännskador och sår vanligast. Den äldre gruppen kvinnor arbetar vanligtvis inom vården och drabbas av handfrakturer i samband med fallolyckor.

Yngre män är mer benägna att drabbas av handskador än äldre män. För män i åldern 16–25 år är risken för handskada 1,2 gånger högre jämfört med genomsnittet för alla män. Den främsta orsaken till handskador för yngre män är arbete med handhållna verktyg, och de vanligaste skadorna är sårskador och frakturer i fingrarna.

Nedan hittar du produktrekommendationer för vårdpersonal och träarbetare.

Ejendals Safety Concept

Vi tillhandahåller mer än bara handskar och skor, vi tillhandahåller ett helt skyddskoncept som syftar till att ingen ska behöva skada sina händer eller fötter på arbetsplatsen.

Läs mer

Så minskar man risken för allvarliga skador

Ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra säkerheten minskar risken för allvarliga skador och leder även till bättre arbetsprocesser i företaget. Bli inspirerad av Ejendals vd Anders Carlsson.

Gå till blogginlägget

JALAS SPOC WHITE

YRKESSKOR FÖR VÅRDPERSONAL

Vår utveckling av nya produkter är en process som sker i nära samarbete med våra kunder och med hjälp av djupgående statistik.
Vårt varumärke JALAS har nyligen lanserat nya skomodeller, JALAS SPOC WHITE, som har utvecklats speciellt för anställda inom vården. Skorna har följande skyddsegenskaper:

  • Halksäker yttersula med extremt bra grepp.
  • Alla SpOc-sulor innehåller ledande trådar som eliminerar statisk elektricitet som kan skada känslig elektronisk utrustning.
  • Funktionella, stötdämpande material förebygger skador på fötter och rygg.
  • Polyesterfoder som håller fötterna torra och svala.
  • BOA® Fit System – ett smart snörningssystem som gör det enkelt att ta på och av skorna.

TEGERA PRO

SKYDDSHANDSKAR FÖR PROFFS

För träarbetare rekommenderar vi TEGERA PRO-kollektionen. TEGERA PRO är våra mest populära skyddshandskar. En kollektion framtagen i nära samarbete med experter. Varje detalj är resultatet av många års forskning och utveckling med störst tonvikt på komfort, säkerhet och ergonomi.

TEGERA PRO-kollektionen erbjuder många olika modeller eftersom en skyddshandske aldrig ska sitta ”ganska bra”. Den måste sitta perfekt. Först då skyddar den ordentligt.