Överensstämmelse

Fram till 21/4-2019 kommer dokument tillhörande direktiv 89/686/EEC successivt att bytas ut till dokument tillhörande förordningen 2016/425. Dokument tillhörande direktiv 89/686/EEC kommer succesivt att flyttas till ”Dokumentarkiv - direktiv 89/686/EEC”.