Produktutveckling skor

JALAS® står för skor och tillbehör med funktionell design, komfort och skydd, och där målet är att överträffa säkerhetsstandarder och kundförväntningar. Det betyder att vi alltid måste blicka framåt och ta fram nya modeller och produktlösningar. Kontinuerlig utveckling av professionella produkter med den högsta kvaliteten och de bästa egenskaperna har gjort JALAS till det tekniskt mest avancerade märket för skyddsskor på marknaden.

Kontinuerligt utvecklingsarbete

Genom fortlöpande produktutveckling, ingående materialkännedom och avancerat forskningssamarbete ligger våra produkter kvar i framkant när det gäller innovativa säkerhetsskor, och de fortsätter att utvecklas i takt med att nya kunskaper kommer i ljuset.

Samarbete med forskare och kunder

Tack vare vårt samarbete med forskare och kunder får vi ständigt förslag till förbättringar som vi kan använda vid utvecklingen av nya produkter. I vissa fall leder vårt samarbete till gemensam produktutveckling med kunder.

Egna FoU- och testanläggningar

Vi samarbetar också nära forskare för att hålla oss uppdaterade om nya rön i branschen. Tack vare våra FoU- och testanläggningar kan vi känna oss trygga med att våra nya modeller är bättre och säkrare på alla sätt. Vi har ett högteknologiskt laboratorium i Jokipii, Finland, som bidrar till att säkerställa att våra produkter alltid håller hög kvalitet.

Vår strävan är att upprätthålla och utveckla ett brett sortiment. Det gör vi bland annat genom att lyssna på våra användare och vara uppmärksamma på deras behov. Vårt produktsortiment växer och förbättras hela tiden.