Våra laboratorier

Ejendals produkter testas noggrant för att klara av den påfrestning som de utsätts för. Vi har två högteknologiska laboratorier – ett i Leksand, där vi testar våra handskar, och ett i Jokkipii i Finland, där vi testar våra skor. 

Tack vare våra laboratorier kan vi se till att våra produkter alltid håller en hög kvalitet. Genom att ha egna laboratorier kan vi också hålla en jämn och hög arbetstakt när vi utvecklar nya produkter, eftersom vi inte behöver vänta på vår tur hos externa laboratorier. 

Våra laboratorier är också värdefulla för vårt miljöarbete, genom att vi hela tiden kan kontrollera våra handskar och skor.