EN standarder

Samtliga skyddsskor i vårt sortiment överensstämmer med gällande standarder för arbetsskydd inom olika yrkesområden.

Tabellen nedan visar de olika skyddsklasserna. Därutöver finns ett antal tilläggstester. För några vanliga exempel se faktaruta.

en standarder skyddsskor 

Våra yrkesskor är till för dig som behöver bra och säkra skor på arbetet men har sådana arbetsuppgifter att inte tå- och spiktrampskydd krävs.  Alla yrkesskor i vårt sortiment uppfyller kraven i standarden  EN ISO 20347.

en standarder yrkesskor