Logotyper

Du får använda våra logotyper för redaktionella syften. Du får inte ändra eller manipulera någon del av en logotyp, varken form, färg eller proportioner. Logotyperna för Ejendals, JALAS®, TEGERA® och GRANINGE® samt deras varumärken är skyddade. Alla rättigheter förbehålls. Vid tryck får logotypen inte återges kortare än 30 mm på längden. Den ska alltid omges av tomma ytor utan text eller andra grafiska element.  

EPS (hög upplösning)
JPG (låg upplösning)

 

ejendals.eps
ejendals.jpg

 

tegera

tegera.eps
tegera.jpg

 

jalas

jalas.eps
jalas.jpg

 

graninge

graninge.eps
graninge.jpg