Gå till innehåll

Certifikat och ansvar

Vi tar våra olika ansvarsområden på allvar. Vi är stolta över våra certifieringar, eftersom de visar att vi värdesätter miljöarbete och sunda värderingar.

Ejendals är en del av det globala samhället och vi tar våra olika ansvarsområden på allvar, utöver att utveckla produkter som gör vardagen säkrare på tiotusentals arbetsplatser i Europa. Vi värdesätter även våra kunders och medarbetares välbefinnande.

Vi vill att framtida generationer ska leva i en frisk och sund värld. Därför vill vi begränsa vår miljöpåverkan. Vi har gjort många förbättringar och kommer att fortsätta arbeta med dessa långt in i framtiden.

SOCIALT ANSVAR

Genom vårt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) tar vi hänsyn till de långsiktiga effekterna av vår verksamhet. Vi ser våra långvariga relationer som ett bevis på att vi tar vårt ansvar. Genom att se till att alla våra partners också tar sitt ansvar har vi bidragit till att skapa en social uppförandekod som vi följer strikt.

Vår kod för företagets samhällsansvar i korthet:

  • Ingen som arbetar för Ejendals kommer att förvägras sina grundläggande mänskliga rättigheter
  • Ingen som arbetar för Ejendals kommer att utsättas för fysiska eller psykiska skador.
  • Inga barn får arbeta för Ejendals – vi följer riktlinjerna i FN:s barnkonvention

CERTIFIKAT

På Ejendals fokuserar vi på ständiga förbättringar av våra arbetsmetoder. För att säkerställa kvaliteten på arbetet och uppnå ständiga förbättringar följer vi strikt globala accepterade standarder.

  • Kvalitetsledningssystemet ISO 9001
  • Miljöledningssystemet ISO 14001
  • Ledningssystemet för arbetsmiljö ISO 45001

Att vi är certifierade enligt accepterade standarder innebär att vi genomför kontinuerlig kvalitetskontroll avseende hur vi:

Anpassar oss till regeländringar
Utvecklar våra metoder för att uppfylla dina krav som kund
Förbättrar vår egen arbetsplats för ökad intern effektivitet

AEO-CERTIFIERING

Ejendals har haft den värdefulla AEO-certifieringen sedan 2008. 
Tulltjänstemän genomför revideringar och stickprovskontroller, varav den senaste genomfördes framgångsrikt vid Ejendals under 2019.
För våra kunder och intressenter garanterar detta en professionell och säker relation när det gäller tullhantering, IT, ekonomi, processer, säkerhet och skydd.

KVALITETS- OCH MILJÖARBETE (QEHS-policy)

  • Vi ställer miljökrav på alla som levererar produkter, förpackningar och tjänster till oss.
  • Kemikalier finns överallt i vår miljö. Vid tillverkningen av våra produkter strävar vi efter att minska mängden kemikalier som används, samt att använda det alternativ som är bäst för miljön.
  • Våra laboratorier och vår laboratoriepersonal spelar en viktig roll för vårt miljöarbete. Utan dem skulle vi inte ha tillräcklig kunskap om innehållet i de produkter som vi levererar till marknaden.
  • Genom att tillverka högkvalitativa handskar och skor bidrar vi till att undvika onödigt slitage och avfall.

 

Kravuppfyllnad

Om du misstänker eller har varit med om en avvikelse som rör Ejendals vill vi att du informerar oss om detta. Rapporteringsformuläret kan fyllas i anonymt. Du kan också klicka på länken i e-postmeddelandet och beskriva händelsen och ge oss dina kontaktuppgifter.

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsdeklaration

Ejendals strävar efter ett hållbart och ansvarsfullt agerande i alla sammanhang där vi kan vara med och påverka.

Läs mer

Innovation, utveckling och förbättring.

Vårt skandinaviska ursprung har bidragit till att vi blivit specialister på hand- och fotskydd för alla typer av krävande förhållanden. Noll skador på händer och fötter är vår vision. Din säkerhet är vår drivkraft. Komfort, kvalitet, säkerhet och ergonomi genomsyrar allt vi gör. Innovation, utveckling och förbättring är våra drivkrafter.