Gå till innehåll

Kravuppfyllnad

Ejendals har under lång tid byggt upp goda relationer med såväl kunder som medarbetare och leverantörer. Vi är övertygade om att affärsrelationer som bygger på gemensamma värderingar, ömsesidig respekt och tillit lägger grunden till långsiktigt värdefulla relationer mellan Ejendals och våra affärspartners, samt till hållbar tillväxt.

Ejendalskoncernens uppförandekod för medarbetare och Ejendals uppförandekod för affärspartners beskriver våra värderingar och fungerar som riktlinjer för vårt agerande, både internt och för våra affärspartners och leverantörer. Båda dessa dokument ger vägledning till hur Ejendals, i sin verksamhet, ska följa internationell lagstiftning och fullgöra sina skyldigheter på ett etiskt, socialt respektfullt och miljövänligt sätt.

EJENDALS UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSPARTNERS

Vår uppförandekod för affärspartners beskriver vad Ejendals förväntar sig och kräver av sina affärspartners. Efterlevnad av dess innehåll är ett icke förhandlingsbart krav. Du kan läsa och ladda ned den senaste versionen av Ejendals uppförandekod för affärspartners här.

 

AVVIKELSERAPPORT

Om du misstänker eller har varit med om en avvikelse vill vi att du informerar oss genom någon av nedanstående kanaler.

Rapporteringsformuläret kan fyllas i anonymt. Du kan också klicka på e-postlänken och beskriva händelsen (med bilagor etc.) och ge oss dina kontaktuppgifter.

Non-compliance Report Form     compliance@ejendals.com

Ansvar

Läs mer om Ejendals ansvar.

Läs mer