Gå till innehåll

Hållbarhetsdeklaration

Hållbarhetsarbete är en naturlig och viktig del av vår verksamhet. Vi tror på ett långsiktigt förhållningssätt till företagande och en kontinuerlig minskning av den påverkan vi har på vår planet. Som leverantör av personlig skyddsutrustning (PPE) vill Ejendals ligga i framkant inom hälsa och säkerhet för alla människor som ingår i vår verksamhet och i hela vår leverantörskedja. Dessutom hjälper vårt produktutbud våra kunder att förbättra säkerheten och skydda sina anställdas händer och fötter.

Ett nytt steg mot förbättring togs under 2021 då vi genomförde en väsentlighetsanalys för hållbarhet. Den bygger på intressentdialoger och analyser av värdekedjan och resulterade i de ämnesval och mål som presenteras här.

Vi har valt följande FN-mål för hållbar utveckling och beslutat att fokusera på dem.

un-3.png un-6.png un-8.png un-12.png

 

SÄKERHET 

Säkerheten är verkligen viktig för oss. Våra arbetsplatser är säkra tack vare ett proaktivt arbete där till exempel riskbedömningar och skyddsronder ingår. Vi följer upp riskobservationer och incidenter, och det innefattar allt från tillbud till olycksfall som orsakar frånvaro.
Våra principer sträcker sig även utanför vår egen verksamhet. I uppförandekoden för företag finns våra säkerhetskrav för kunder i tidigare led, medan vårt säkerhetskoncept förbättrar säkerheten för våra kunder i senare led.

Mål 2022:
Öka rapporteringen av incidenter via digitalt verktyg
Noll olyckor som orsakar frånvaro på både Leksands och Jokipiis anläggningar
(2021: Leksand = 0, Jokipii = 1)

PRODUKTER OCH INNOVATION

Inom produktutveckling strävar vi ständigt efter slitstarka, högkvalitativa produkter samt att förbättra aspekterna inom miljö och hållbarhet.

  • Användning av återvunna material samt hållbar design genom att till exempel minska antalet delar.
  • Optimerad förpackning (mängd och val av förpackningsmaterial, minskad användning av etiketter).
  • Finjusterade produktionsåtgärder för att minska avfallet och material-/vattenåtgången.

Mål 2022:
Konceptualisera tio handskmodeller och fem skomodeller med hållbarhetsfokus, med lansering 2023–2025

ETIK (CSR)

Alla anställda på Ejendals utbildas i vår uppförandekod, medan de etiska kraven för våra affärspartners styrs genom vår separata uppförandekod för företag. Under 2021 införde vi en mekanism för bristande efterlevnad (visselblåsaren) som även används externt, och vi förtydligade leverantörernas vidare ansvar för sina leverantörer i dessa viktiga frågor. Allt kontrolleras genom CSR-granskningar.

Mål 2022:
95 % av de anställda utbildas i uppförandekoden
100 % av produktleverantörerna undertecknar uppförandekoden
85 % av
leverantörernas tredje part genomgår CSR-granskning

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

Ejendals stöder Parisavtalet genom att halvera utsläppen av växthusgaser fram till 2030. De tidigare uppgifterna om CO2-utsläpp har beräknats enligt GHG-protokollet och redovisar scope 1, 2 och nu även utsläppen från våra företagsbilar i hela Norden. Vår nya bilpolicy främjar starkt elbilar. I dag har vi fem laddstationer i Leksand.

Mål 2022:
Ytterligare optimera våra scope 1 och 2-utsläpp
För scope 3 siktar vi på <0,2 % för lufttransporter
(2021: 0,7 % ökning på grund av pandemin)

AVFALLSHANTERING

Ejendals designar och utvecklar alla våra produkter och processer med avfallsminimering i åtanke.
Dessutom strävar vi efter att öka andelen återvinningsbart avfall.

Mål 2022:
Totalt avfall <
195 kg/MSEK

ENERGI

Vi använder 100 % förnybar el på båda anläggningarna, i Leksand och Jokipii. Energioptimeringen för våra byggnader fortsätter och under 2021 installerade vi ett solpanelsystem med 400+ MWh/år i Jokipii.Mål 2022:
El <1 850 kWh/MSEK
Energi <3 700 kWh/MSEK

CERTIFIKAT

Ejendals AB & Ejendals Suomi Oy har certifikat för ISO 9001, 14001, 45001
Hållbarhetsbetyg: silvermedalj från EcoVadis 2021
Produktcertifikat EU Ecolabel för skyddsskor
Produktcertifikat OEKO-TEX ® för skyddshandskar

    csr.png   Ecolabel_logo_v5.png   OTS100_label_SE 14-214_en.png