Gå till innehåll

Miljö- och hållbarhetsdeklaration

Vårt mål är att erbjuda förstklassig service och högpresterande produkter som ger optimala förutsättningar för en säker arbetsmiljö. Ejendals strävar efter att säkerställa att vi agerar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och uppmuntrar våra partners att göra detsamma. Våra åtgärder bygger på den senaste tillgängliga forskningen och tekniken. För Ejendals har miljö och hållbarhet högsta prioritet. Med respekt och kundfokus som grund har vi utvecklat exakta definitioner, så att vi alla kan samarbeta. Ejendals har beslutat att fokusera på fem av FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

un-3.png un-4.png un-6.png un-8.png un-12.png

 

INNOVATION

Vår produktutveckling strävar hela tiden efter att förbättra de miljömässiga aspekterna och hållbarhetsaspekterna.

  • Hållbara materiallösningar.
  • Utformning av tillverkningen.
  • Fullständigt ansvar för produkter/tillverkning.
  • Finjusterade produktionsåtgärder för att minska avfall och materialanvändning.
  • Stärkt livscykel för produkterna.
  • Reparationsåtgärder (kundanspråk).
  • Produktrelaterade certifikat.

Miljö och hållbarhet är en del av utvecklingsprocessen, som en gateway-kontrollpunkt.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Ejendals genomför riskbedömningar såväl löpande som vid regeländringar. 
Mål 2021:
95 % av de yrkesmässiga riskbedömningarna inom hälsa och säkerhet genomförda.
95 % av alla anställda har fått utbildning i uppförandekoden.

ENERGI

Ejendals har en långsiktig ambition för hela vår försörjningskedja: Att minska energianvändningen och andelen fossila bränslen för att begränsa utsläppen av växthusgaser.
Mål 2021: 2 150 kWh/MSEK


AVFALLSHANTERING

För att minska mängden resurser som används utvecklar Ejendals alla produkter och processer med avfallsminimering i åtanke.
Mål 2021: Totalt avfall < 200 kg/MSEK.

TRANSPORT

Logistikkedjan optimeras hela tiden. Vårt mål är att minska mängden flygtransporter till förmån för transporter med båt. Om det är möjligt är frakt på järnväg att föredra framför lastbil och bilväg.
Mål 2021:
Leveransprestanda SOT >97 % (2020: 96 %).
Flygtransport <0,2 % (2020: 0,2 %).CO2

Ejendals Group avsåg att börja mäta koldioxidutsläpp från sina transporter under 2020. På grund av den globala pandemisituationen är startpunkten dock osäker och hittills har inga specifika mål fastställts.
Mål 2021: Vi kommer att fortsätta att arbeta med våra transportleverantörer för att förbättra metoderna för insamling av CO2-data.

FÖRPACKNINGAR

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att öka användningen av förnybara råvaror i våra förpackningar och minska mängden petroleumbaserade förpackningsmaterial.
Mål 2018–2020:
Minskning med 18 000 kg. 
Mål 2021:
På grund av den globala 
pandemisituationen har hittills inga nya specifika mål fastställts.

CERTIFIKAT

Ejendals AB och OY är certifierade i enlighet med
ISO 9001:2015, 14001:2015 och ISO 45001:2018

Silvermedalj i hållbarhet från EcoVadis 2021
Produktcertifikat EU Ecolabel förskyddsskor
Produktcertifikat Oeko-Tex® för skyddshandskar

 csr.png   Ecolabel_logo_v5.png  OTS100_label_SE 14-214_en.png

Läs mer om våra certifikat >

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.