Vision & affärsidé

Ejendals vision och affärsidé är en stor del av vår identitet. Vår vision är en sammanfattning av våra långsiktiga mål. Vår affärsidé beskriver målet med vår dagliga verksamhet.

Vision
Vår vision är att skapa en säker dag utan skador på händer och fötter, till fördel för individen, företaget och samhället.

Affärsidé
Vår affärsidé är att innovation ska vara drivkraften bakom Ejendals kvalitet och kunskaper, som i sin tur ökar säkerheten för slutanvändaren. Vi gör detta genom att distribuera världens bästa skyddsprodukter för händer och fötter, samtidigt som vi ökar kunskaperna om hand- och fotskydd enligt vårt säkerhetskoncept. Vi bidrar till våra kunders lönsamhet.