Medienedladdning

Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagstiftning. Det får inte reproduceras, överföras, visas, publiceras eller sändas utan föregående godkännande.

Du får inte ändra eller ta bort några varumärken, copyright eller andra meddelanden från kopior av innehållet. Logotyperna för Ejendals, JALAS®, TEGERA® och GRANINGE® samt deras varumärken är skyddade. Alla rättigheter förbehålls.

Du får använda våra logotyper för redaktionella syften. Du får inte ändra eller manipulera någon del av en logotyp, varken dess form, färg eller proportioner. Vid tryck får logotypen inte återges kortare än 30 mm på längden. Den ska alltid omges av tomma ytor utan text eller andra grafiska element.  

Ladda ned EPS (vektor/hög upplösning)

Ladda ned JPEG (vektorfri/låg upplösning)