Uppdatering Corona juni 2020: Senaste informationen avseende produktion, leveranser samt lagerstatus.

Kära kund, efter att under en längre period nu ha befunnit oss i situationen med Corona önskar vi uppdatera er om läget på Ejendals. Detta då situationen med engångshandskar fortfarande är i ett kritiskt skede men även för att att vi som alltid vill sätta er säkerhet först.

Leksand juni 2020

PRODUKTION, LEVERANSER & LAGERSTATUS

För majoriteten av Ejendals totala erbjudande av produkter, både inom Jalas skyddsskor samt Tegera skyddshandskar, har vi full kapacitet och levererar enligt efterfrågan. Något som vi, givet vårt kundfokus, är både glada och stolta över.   

Dock kvarstår en stor utmaning avseende engångshandskar. Detta på grund av den obalans som råder, globalt, avseende tillgång och efterfrågan.

Vi har självklart undersökt alla möjliga vägar till lösningar, dock utan resultat. Vilket primärt beror på att samtliga leverantörer redan producerar med full kapacitet samt själva har utmaningar med tillgång av råmaterial.

Vi har också diskuterat att addera kapacitet hos våra leverantörer men givet ledtiden på de 12-18 månader en infrastrukturell förändring skulle innebära kommer det inte hjälpa oss i nuvarande dagsläget. Varken idag eller under kommande sommarmånader.

Med detta, ber vi er allra vänligast att ha överseende och tålamod samt lita till att vi på Ejendals gör allt vi kan för att stödja er under de utmanande omständigheter vi alla nu arbetar i. 

Kontakt på Ejendals

Då säkerhet går först, oavsett situation, för oss alla på Ejendals kommer vi minimera antalet personliga möten just nu. Av den anledningen tar vi heller inte emot besökare till vårt kontor. 
Vi är däremot självklart tillgängliga via t.ex. Skype, Teams, telefon och email.
 
Vi på Ejendals kommer naturligtvis fortsatt att följa WHO samt våra myndigheters riktlinjer i kombination av utvecklingen av situationen.
 
Vår högsta prioritet är att ni, era anställda samt nära och kära ska förbli friska och oskadade.
 

Frågor

Skulle ni ha övriga frågor eller funderingar så kontakta oss gärna.