GDPR

I enlighet med Ejendals professionella ansvar respekterar Ejendals din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver. Denna policy riktar sig till dig som Ejendals har en relation med genom vår verksamhet. Befintlig, tidigare eller potentiell kund, leverantör, eller samarbetspartner, deltagit på event, besökare på hemsidan, eller på annat sätt har kontakt med oss, exempelvis som anställd hos någon av våra kunder. I detta dokument kan du läsa mer om hur Ejendals behandlar dina personuppgifter.