Kvalitets- och miljöarbete

Vi vill att kommande generationer ska kunna leva i en bra värld. Därför vill vi begränsa vår miljöpåverkan. Vi blir hela tiden bättre, men vi är långt ifrån klara.

Det här gör vi just nu

  • Vi ställer miljökrav på dem som levererar produkter, förpackningar och tjänster till oss.
  • Kemikalier finns överallt i vår omvärld. Vid tillverkning av våra produkter strävar vi efter att minska antalet kemikalier eller att använda det alternativ som är bäst för miljön.
  • Våra laboratorier och vår laboratoriepersonal är värdefulla för vårt miljöarbete. Utan dem skulle vi inte ha tillräckliga kunskaper om innehållet i de produkter som vi släpper ut på marknaden.
  • Genom att tillverka handskar och skor av hög kvalitet undviker vi onödigt slitage och avfall.
  • Vi fraktar så mycket vi kan med sjö- och järnvägstransporter. En containeranläggning nära huvudkontoret i Leksand gör att vi kan ta emot gods effektivt och samordna transporterna med lokala företag.
  • Vi minimerar avfall och återvinner material. Vi är anslutna till FTI (f d Repa-registret). Det innebär att vi säkerställer att förpackningar återvinns när det är möjligt.
  • Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.