Socialt ansvar

Socialt ansvar (CSR) faller sig naturligt för oss. På Ejendals tar vi hänsyn till de långsiktiga effekterna av våra handlingar. Det handlar om allt från kvaliteten på våra produkter till hur vi behandlar våra kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Tar ansvar

Att göra medvetna val och att ta ansvar för det vi gör har resulterat i många långa och givande relationer. Vi ser våra långvariga relationer som ett bevis på att vi tar ansvar för våra handlingar. För att säkerställa att alla våra samarbetspartners gör detsamma har vi upprättat en social uppförandekod som vi följer.

 

Vår uppförandekod i korthet

• Ingen som arbetar med våra produkter ska nekas sina grundläggande mänskliga rättigheter.

• Ingen som arbetar med våra produkter ska drabbas av fysisk eller psykisk skada.

• Inga barn får arbeta med våra produkter – vi följer FN:s barnkonvention.

 

Kontroller av förhållandena i fabrikerna

Vi kontrollerar tillverkningen av våra produkter för att se till att brotten mot vår uppförandekod är så få som möjligt. Dessutom besöker vi regelbundet de fabriker som vi samarbetar med och har också egna tillsynsmän på plats. Ibland anlitar vi oberoende aktörer för att utföra inspektioner.

Om en brist upptäcks vidtar vi omedelbara åtgärder för att rätta till situationen. Finner vi att kraven i vår uppförandekod inte efterlevs och önskade förbättringar uteblir, avslutar vi det affärsmässiga samarbetet. Vi anser också att det är viktigt att visa respekt för traditioner, vanor och praxis i tillverkningsländerna och vi kombinerar detta med våra krav.

 

Säkerhet, ärlighet och omsorg
Säkerhet, ärlighet och omsorg är viktiga principer på Ejendals. Alla som arbetar med oss ska känna och märka dessa vägledande principer – i alla sammanhang.