Ständiga förbättringar

På Ejendals arbetar vi ständigt med att förbättra vår verksamhet. Det innefattar arbetssätt, samarbetet med andra och att ta ansvar.

För att kvalitetssäkra vårt arbete med ständiga förbättringar har vi under åren valt att certifiera oss enligt de vedertagna standarderna:

  • ISO 9001 Kvalitetsledningssystem
  • ISO 14001 Miljöledningssystem
  • OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö

 

Att vara certifierad enligt en vedertagen standard innebär att vi ständigt kvalitetssäkrar hur vi:

  • Följer förändringar i författningskrav
  • Utvecklar vår metodik för att fånga kundkraven
  • Förbättrar vår arbetsmiljö för ökad intern effektivitet

 

Vi har kommit en bit på väg i vårt arbete med ständiga förbättringar men vill fortsätta att utvecklas.