Gå till innehåll

PosterMaker – skapa unika och anpassade affischer

Ejendals PosterMaker är ett verktyg som du använder för att skapa kundunika affischer. Dela dem i din organisation eller skriv ut och sätt upp dem i din butik eller på din arbetsplats.

 Tre enkla steg för att göra en affisch

  1. Välj en mall
  2. Välj produkter och lägg till text
  3. Exportera affischen och börja använda den

Spara och ladda upp ditt arbete

Du kan spara ditt arbete genom att använda Spara som-knappen i det övre högra hörnet av en mall. Den sparade filen är unik för varje mall. Det ger dig möjlighet att spara och kategorisera filerna på din dator där du senare kan göra ändringar och uppdateringar.

Om du försöker läsa in en annan sparad fil än den aktuella mallen du arbetar med uppmanas du att byta mall. Tänk på att inläsning av tidigare sparat innehåll också gör att det aktuella arbetet i mallen skrivs över. 

Välj någon av följande sex mallar