Lär dig mer om hur vi arbetar för att skydda dina händer

Vi har samlat läsvärt material om hur vi arbetar fö ratt skydda dig och dina händer i ditt arbete. Du kan läsa om bland annat våra standarder och de lagar och förordningar vi följer.

EN-standarder

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter regleras vilka krav som måste uppfyllas för att personlig skyddsutrustning ska få CE-märkas. Om en skyddshandske har bedömts uppfylla säkerhetskraven och CE-märkts i ett EU-land, kan den exporteras och säljas i hela EU. För att uppfylla kraven i föreskrifterna följer tillverkarna flera EN-standarder. En EN-standard innehåller fordringar, provningsmetoder och krav på hur produkten ska märkas utöver CE-märkning samt vad som ska finnas med i tillverkarens bruksanvisning.