Ejendals Academy

Vi har vårt eget utbildningscenter där vi lär ut allt som vi kan om händer och fötter, och hur man skyddar dem på bästa sätt med lämpliga säkerhetsskor och -handskar. Ejendals Academy håller flera kurser om året, med kunder, partner och återförsäljare som elever. Undervisningen leds av våra produktchefer och externa experter på personskydd.

Kurselement

  • Ergonomi och anatomi
  • Materialkunskap
  • EN-standarder och förordningar
  • Kemikalieskydd
  • Struktur och funktioner
  • Välja korrekt hand- och fotskydd
  • Ejendals skyddskoncept
  • Åtgärder i syfte att förhindra skador