Fotskanner FootStop Service (FSS)

Vi har tagit ett helhetsgrepp om skor och iläggssulor. Till din hjälp finns också fotskannern FootStopService, som gör det lättare att prova ut skor och sulor – som funkar optimalt för dina fötter.

Fotskanner

Behåll certifieringen på dina JALAS® skyddsskor med våra innersulor

Alla skor som tillverkas med varumärket JALAS®, och har certifierats enligt EN ISO 20345 eller EN ISO 20347, uppfyller kraven tillsammans med innersulorna FootStop Service.
 
Belastningsskador och muskuloskeletala besvär är förmodligen det främsta arbetsmiljöproblemet i västvärlden. JALAS® har en heltäckande strategi för skor och innersulor.
 
FootStop Service är ett slags förebyggande hälsovård. Produkterna ersätter dock inte medicinsk behandling av skador som redan uppstått. JALAS® anatomiska innersulor kan
lösa många problem – men inte alla. Vid allvarliga fotproblem bör en ortoped kontaktas.
 

Förebygg skador med hjälp av fotskannern

Fotskannern FootStop Service (FSS) förebygger skador som kan uppstå om foten belastas på fel sätt. Det betyder att FSS fungerar som förebyggande hälsovård. Den ersätter inte medicinsk behandling av skador som redan uppstått.

  • Det går enkelt och snabbt att göra en analys av fötterna med hjälp av FSS.
  • Du behöver inte ta av dig strumporna.
  • På några sekunder har skannern registrerat måtten på dina fötter, fotvalv och fötternas belastningspunkter.
  • Du får resultatet direkt. På displayen ser du hur och var dina fötter belastas. Du får också veta om du har lågt, mellan eller högt fotvalv.
  • Personalen i butiken kan nu hjälpa dig att prova ut rätt skor och du kan gå hem med JALAS® iIäggssulor som är utprovade efter dina fotvalv.

 

Kontakta oss

Om du är intresserad eller har frågor om vår FootStopScanner hör av dig till oss.

Kontakta oss >

 

Satsa på rätt skor med rätt sulor

Att satsa på rätt skor med rätt utprovade sulor är en investering för framtiden. I många situationer är JALAS® FSS-sulor ett fullgott alternativ till individanpassade ortopediska innersulor. Sulorna finns för låga, medelhöga och höga fotvalv.

Insoles.png

Se alla våra sulor >

 

Iläggssulor löser många problem - men inte alla

JALAS® anatomiska iläggssulor löser många problem – men inte alla. Om du har stora problem med dina fötter, så är ortopediskt utprovade iläggssulor ett måste.