Skyddskoncept | För en bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet

Vi på Ejendals erbjuder inte bara handskar och skor. Vi tillhandahåller säkerhet och trygghet, och strävar efter att uppnå ett läge där våra kunder helt slipper skador på händer och fötter. Vi erbjuder ett helt koncept, som vi kallar Ejendals Safety Concept. När vi samarbetar med en kund sätter vi upp ett antal mål: främst att minska antalet olyckor som inträffar, vi vill förbättra närvaron och samtidigt sänka kostnaderna på lång sikt eftersom kvalitet alltid lönar sig i långa loppet. Helt enkelt en bättre arbetsmiljö.

 

Ejendals Academy 

utbildning i hur man skyddar händer och fötter

På Ejendals har vi ett eget utbildningscenter där vi lär ut allt vi kan om händer och fötter, och hur man skyddar dem på bästa sätt. Ejendals Academy håller flera kurser om året, med kunder, partner och återförsäljare som elever. Undervisningen leds av våra produktchefer och externa experter på personskydd.

Läs mer om akademin

 

Säkerhetsinspektion

vilka hand- och fotskydd behöver de anställda

Vi följer gärna med kunderna på en säkerhetsinspektion på deras arbetsplats. Vi tittar på arbetsmiljön och vilka hand- och fotskydd som medarbetarna behöver. Genom ronderna kan vi se till att kunderna har det produktsortiment som deras verksamhet behöver.
 
 
 

Implementering

Provprodukter testas i verksamheten

Efter skyddsronden testas och prövas provprodukter. Till slut har kunden ett produktsortiment som täcker samtliga medarbetares behov. Vi hjälper kunden att meddela medarbetarna att produktsortimentet finns tillgängligt. Det sker med hjälp av t.ex. specifika produktbroschyrer och uppdateringar i datorsystem. På så vis kan ni uppnå en bättre arbetsmiljö med minskade arbetsskador.

 

Uppföljning och feedback

Återkommande möten för att göra förbättringar

Vi håller återkommande möten med kunden för att göra justeringar, förbättringar eller ändringar i produktsortimentet. Fungerar allt som det ska? Blir arbetsmiljön bättre? Vi ser också till att allting fungerar smidigt med lagernivåer och leveranser. I vissa fall leder vårt samarbete till gemensam produktutveckling.

 

Fortlöpande samarbete

Kontinuerlig kontakt för möta förändrat behov

Vi upprättar personliga relationer med våra kunder, relationer som vi både värdesätter och odlar. Genom regelbundna möten och kontakter håller vi oss uppdaterade när det gäller eventuella förändringar i en kunds behov. Det gör vi för att säkerställa att kunden har tillgång till exakt rätt sortiment av hand- och fotskydd.