Skyddskoncept

Vi på Ejendals erbjuder inte bara handskar och skor. Vi tillhandahåller säkerhet och trygghet, och strävar efter att uppnå ett läge då vi helt slipper skador på händer och fötter. Vi säljer ett helt koncept, som kallar vårt skyddskoncept. När vi samarbetar med en kund sätter vi upp ett antal mål: vi vill minska antalet olyckor som inträffar, vi vill förbättra närvaronivåerna och vi vill sänka kostnaderna på lång sikt eftersom kvalitet alltid lönar sig i långa loppet.

Ejendals safety concept

 

Ejendals Academy
På Ejendals har vi ett eget utbildningscenter där vi lär ut allt vi kan om händer och fötter, och hur man skyddar dem på bästa sätt. Ejendals Academy håller flera kurser om året, med kunder, partner och återförsäljare som elever. Undervisningen leds av våra produktchefer och externa experter på personskydd. Läs mer.

Skyddsrond 
Vi följer gärna med kunderna på en skyddsrond på deras arbetsplats. Vi tittar på arbetsmiljön och vilka hand- och fotskydd som medarbetarna behöver. Genom ronderna kan vi se till att kunderna har det produktsortiment som deras verksamhet behöver. Läs mer.
 
Implementering
Efter skyddsronden testas och prövas provprodukter. Till slut har kunden ett produktsortiment som täcker samtliga medarbetares behov. Vi hjälper kunden att meddela medarbetarna att produktsortimentet finns tillgängligt. Det sker med hjälp av t.ex. specifika produktbroschyrer och uppdateringar i datorsystem.
 
Uppföljning och återkoppling
Vi håller återkommande möten med kunden för att göra justeringar, förbättringar eller ändringar i produktsortimentet. Fungerar allt som det ska? Vi ser också till att allting fungerar smidigt med lagernivåer och leveranser. I vissa fall leder vårt samarbete till gemensam produktutveckling.
 
Fortlöpande samarbete
Vi upprättar personliga relationer med våra kunder, relationer som vi både värdesätter och odlar. Genom regelbundna möten och kontakter håller vi oss uppdaterade när det gäller eventuella förändringar i en kunds behov. Det gör vi för att säkerställa att kunden har tillgång till exakt rätt sortiment av hand- och fotskydd.