Skyddsronder - en del av Ejendals skyddskoncept

Ejendals skyddskoncept innefattar att vi följer med kunderna på en skyddsronder på deras arbetsplats. Vi tittar på arbetsmiljön och vilka hand- och fotskydd som medarbetarna behöver.

Det är en spännande process och resulterar ofta i ny kunskap för oss som vi senare kan införliva i vår produktutveckling. Ytterligare en skyddsrond är nödvändigt om arbetsförhållandena har ändrats, eller om t.ex. medarbetarna arbetar med nya material och rutiner. Genom ronderna kan vi se till att kunderna har det produktsortiment som deras verksamhet behöver. 

Skyddsronder omfattar hela anläggningen i syfte att:

 • optimera hand- och fotskydd
 • minska skadorna
 • identifiera potentiella besparingar
 • följa upp besparingar
 • fullfölja vårt åtagande att erbjuda tekniskt stöd och service på lokal, regional och central nivå

En skyddsrond består av följande:

 • Presentationsmöte
 • Skyddsrond
 • Tester
 • Utvärderingstester
 • Rapport
 • Uppföljningsmöte
 • Förslag till optimerat produktsortiment
 • Ny skyddsrond (i intervaller om två år)