Piktogramförklaring

EN388:2003

 

EN 388:2003 - Skyddshandskar mot mekaniska risker

 

 

 EN 407:2004

EN 407:2004 - Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

 

 

EN 511:2006

 

EN 511:2006 - Skyddshandskar mot kyla

 

  

EN 374-2:2003

 

EN 374-2:2003 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikro-organismer - bestämning av motstånd mot penetration EN 374-3:2003

EN 374-3:2003 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikro-organismer - bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier

 

EN 374-3:2003

 

EN 374-3:2003 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikro-organismer - bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier

 

 EN 374-3:1994

EN 374-3:1994 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikro-organismer - bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier

 

  

EN 421:1994

 

EN 421:1994 - Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination

 

  

EN 381-7:1999

 

EN 381-7:1999 - Sågningsskydd - Fordringar för handskar till skydd mot kedjesåg

 

 

Contact with foodstuff

 

Lämplig för livsmedelshantering

 

  

Contact with foodstuff not fatty food

 

Lämplig för livsmedelshantering med undantag för feta livsmedel

 

 

Information UIS

 

Information/UIS

 

 Waterproof

Vattentät

 

 Water repellent

Vattenavvisande

 

 Windproof

Vindtät

 

 Breathable

Ventilerande

 

 Cut protection

Skärskydd

 

 Warm lining

Varmt foder

 

 ESD

ESD

 

 Latex

Latex

 

 Short model

Kort modell