Gå till innehåll

TEGERA Produktvård

Ta hand om dina handskar och bevara deras skyddsfunktion

Se till att förvara dina TEGERA-handskar så att deras skyddsfunktion inte försämras. Vissa material som används i våra handskar, t.ex. naturgummi, har en begränsad hållbarhet.

Se medföljande instruktioner för information om hur handskarna bör rengöras, torkas och förvaras. Handskarna bör rengöras även invändigt. Vid återanvändning av skyddshandskar bör handskarna inspekteras och godkännas. Är handskarna hela och rena? Har skyddsegenskaperna försämrats?

Om du har använt handskarna för att hantera farliga kemikalier eller andra farliga material, ska de alltid kasseras vid arbetsdagens slut - eller tidigare, beroende på rekommendation.

HANDSKAR SOM AVFALL

Det bör finnas tydliga riktlinjer på arbetsplatsen för hur handskar ska användas och kasseras. Om handskarna i sig är brandfarliga måste de ibland kasseras på ett särskilt sätt. Särskilda miljöregler kan också gälla för handskar som använts som skydd mot farliga kemikalier.

TA HAND OM DINA TEGERA®-HANDSKAR

Tack för att du har valt TEGERA, märket för teknisk säkerhet, komfort och slitstyrka. Handskarna håller betydligt längre om du ger dem korrekt vård.

Rengör handskarna genom att skölja dem i kallt vatten och låt torka i rumstemperatur.
TEGERA-handskar får INTE maskintvättas – detta skapar påfrestningar på materialet och gör att mindre skador på handskarna mycket lätt förvärras. Maskintvätt kan också göra att handskarna kommer i kontakt med ämnen som påverkar deras skyddsfunktion.

OBS! Alla handskar som varit i kontakt med kemikalier av något slag måste skickas till destruktion efter användning.

VANLIGA FRÅGOR

Hur kommer det sig att andra tillverkare rekommenderar att deras skyddshandskar tvättas i tvättmaskin, men inte TEGERA?
Svar: Det finns standardiserade tester som kan användas för att kontrollera att handskarnas funktion inte försämras av att tvättas i hemmet eller industriellt. Dessa tester utförs dock endast på oanvända handskar. Resultatet av testerna kan därför inte på ett rättvist sätt överföras på använda handskar.

Vem är ansvarig för handskarna om en tvättleverantör tvättar handskarna och sedan lämnar dem till användaren?
Svar: Om en tvättleverantör tvättar handskarna är det denna leverantörs ansvar att se till att handskarnas funktion inte påverkas negativt av tvätten.

En del tvättleverantörer tvättar handskarna och kontrollerar därefter deras funktion på nytt vid en testanläggning. Kan man lita på de resultaten?
Svar: Testresultaten kan ge en indikation, men tester bör bara utföras av ackrediterade testinstitut.

Är det skillnad på att tvätta och att rengöra en handske?
Svar: I vissa fall kan det vara det. Perkloretylen (PERC) används ofta för att rengöra läder utan vatten, medan tvätt vanligtvis sker med tvättmaskin, där vattentemperatur, tvättmedel och antal cykler kan variera.

Vilken handske passar dina behov?

Vilka material används i en skärskyddshandske? Vilken skyddsnivå behöver jag? Läs mer om våra material och ingrediensvarumärken.

Läs mer

About cookies on this website

This website uses cookies to improve your experience, for you to be able to share material on social media and for us to be able to measure the traffic on the website and display customized ads based on your surfing habits. By clicking on I ACCEPT, you agree that Ejendals and their partners use cookies. If you want to know more or if you want to change your cookie settings, you can go to the cookie policy at any time.