Gå til innhold

Hvordan redusere risikoen for alvorlige skader

Julehilsener fra Ejendals’ adm. dir. Anders Carlsson, og hans praktiske råd til hvordan man kan redusere risikoen for skader på arbeidsplassen.

Vi hjelper kundene med å oppnå bedre HMS

De fleste industribedrifter har jobbet hardt det siste tiåret med å forbedre HMS-vilkårene for sine ansatte. Dette er ikke bare et juridisk krav, men også et velfungerende verktøy for å forbedre lederskapet og ytelsen til en organisasjon.
Ledere ønsker ikke at medarbeiderne skal pådra seg skader, i hvert fall ikke alvorlige skader som vil endre livet til en person og hans/hennes familie for alltid. Heldigvis vil en systematisk tilnærming til å forbedre sikkerheten både redusere risikoen for alvorlige skader og føre til bedre arbeidsprosesser i selskapet.
Vi i Ejendals er svært glade for å være en del av dette arbeidet, med visjonen om å beskytte hendene og føttene til kundene våre.

Anders Carlsson

Adm. dir. i Ejendals

triangle.jpg

Det vil skje flere ulykker hvis dere ikke jobber systematisk for å unngå dem

Hvis arbeidsplassen ikke jobber kontinuerlig med risikovurdering, sikkerhetsrutiner og tilstrekkelig personlig verneutstyr, vil det skje ulykker. Det er egentlig bare matematikk.

«Ulykkespyramiden», eller «isfjellteorien», er en teori om at det er en direkte sammenheng mellom alvorlige ulykker, mindre ulykker og nestenulykker.
Herbert Heinrich, en pioner innen HMS på arbeidsplassen, påviste første gang denne sammenhengen i 1931 ved å fastslå at hvis man kan redusere antall mindre ulykker, vil man se en tilsvarende reduksjon i antallet alvorlige ulykker. Heinrich mente at for hver alvorlige skadehendelse vil det være 30 mindre skadehendelser og 300 skadefrie hendelser. Forholdet er ofte illustrert i form av en trekant eller pyramide.

Ejendals befinner seg nederst på pyramiden

Ved å bruke TEGERA vernehansker og JALAS vernesko eliminerer man mange av de såkalte risikoatferdene. Som jeg nevnte tidligere, er det slik at over halvparten av alle skader på arbeidsplassen involverer skader på hendene, håndleddene, fingrene, føttene, anklene og tærne. Og da er det, som du skjønner, ikke vanskelig å desimere antallet ulykker på arbeidsplassen.

Ejendals’ sikkerhetskonsept

Ejendals gir deg mer enn bare hansker og sko. Vi tilbyr et helt sikkerhetskonsept. Det er utformet for å gjøre arbeidsgivere bevisste på sikkerhet, redusere unngåelige skader på arbeidsplassen, skape tryggere arbeidsmiljøer samt spare tid og penger.

En viktig del av Ejendals’ sikkerhetskonsept er sikkerhetsvurderingstjenesten, der vi kan stille på din arbeidsplass for å hjelpe dere med å evaluere mulige farer og identifisere hvilken hånd- og fotbeskyttelse som passer best for virksomheten og dermed redusere verneutstyrskostnadene på lengre sikt.

Et trygt nyttårsforsett

Når vi nærmer oss slutten av 2021, et år der vi alle har lært mye om trygghet og velvære, ser vi frem til et trygt og sunt 2022. Et bra nyttårsforsett for enhver bedrift er å jobbe for et tryggere arbeidsmiljø. Ejendals er her for å veilede deg og hjelpe deg med å nå dette målet.

Sist, men ikke minst, ønsker jeg dere en god jul og et trygt nytt år.

Anders Carlsson
Adm. dir. i Ejendals