Gå til innhold

Oppdatering om forsyningssituasjonen

Til våre kunder angående vår forsyningssituasjon.

Vi ser lyset i enden av tunnelen
Men det er fortsatt noen hindringer på veien

Vi har for tiden svært redusert leveringskapasitet for noen av våre viktigste produkter, og dette er selvsagt noe vi beklager sterkt.

Vi vil her forklare årsakene til problemene og hvilke tiltak vi har satt inn for å løse dem.

 Årsakene til situasjonen

  • Arbeidsintensive leverandører i forsyningskjeden stengte ned i lange perioder i 2021 på grunn av covid. Dette resulterte i et etterslep som vi fortsatt ser effektene av.
  • Vi har hatt lengre transportledetider. De er fortsatt svært uforutsigbare, og bare 1 av 5 containere kommer frem i tide.
  • Vi har et stort produktutvalg med de fleste produkter på lager, men planleggingssystemet har ikke vært robust nok til å øke kapasiteten til riktig tid for noen av våre viktigste produkter.

Tiltak for å forbedre situasjonen

  • Det er en sterk vilje fra ledelsen, meg selv og alle avdelingene i selskapet til å løse denne situasjonen.
  • I løpet av 2022 vil vi bygge opp et større minimumslager av de viktigste produktene som mangler.
  • Vi øker kapasiteten i forsyningskjeden, med nye leverandører og helge- og nattskift hos de nåværende leverandørene og i vår egen fabrikk.
  • Vi investerer i ny maskinkapasitet i Finland, som vil være i drift i 4. kvartal 2022.
  • Forsyningskjeden har økt produksjonen i løpet av siste kvartal, og mye materiale er på vei til vårt distribusjonssenter.

Det er fortsatt risiko

  • Transportsituasjonen ser ennå ikke ut til å ha bedret seg.
  • Det er fortsatt risiko forbundet med nye covid-utbrudd i Kina, der man stenger ned byer og regioner.

Jeg vil igjen beklage leveringsproblemene vi opplever for tiden. Jeg håper dere har forståelse for situasjonen, og jeg vil forsikre dere om at alle i Ejendals jobber iherdig for å gjenopprette produkttilgjengeligheten og leveringsytelsen.

Anders Carlsson
Adm.dir.

Anders Carlsson

Adm. dir. i Ejendals