Gå til innhold

Oppdatering om koronapandemien og vår leveringsevne, september 2021

Kjære kunde! Siden koronapandemien ikke ser ut til å slippe taket, med all usikkerhet det medfører, vil vi sørge for å holde dere oppdatert på situasjonen hva angår tilbud og etterspørsel. Fordi den senere tids smitteøkninger og nedstengninger har skapt enda flere utfordringer for forsyningskjeden, er det enda viktigere at vi jobber tett sammen for å håndtere den krevende situasjonen.

SERVICENIVÅER

Ejendals har lenge kunnet tilby høye servicenivåer til tross for den krevende situasjonen globalt. De siste ukene og månedene har vi imidlertid sett en nedgang i vår evne til å dekke behovene i markedet når det gjelder enkelte produkter i porteføljen. Disse produktene har vært under press på grunn av den forverrede globale transportsituasjonen der vi har opplevd alvorlige forsinkelser i handelsrutene mellom Asia og Europa. Siden transportbegrensningene har vart så lenge, har vi også sett at våre samarbeidspartnere i Asia har hatt kapasitetsutfordringer på grunn av begrensningene i materialforsyningen.
I tillegg har de siste smittebølgene fått flere land i Asia til å innføre ytterligere nedstengninger, noe som har påvirket mange av våre leverandørers evne til å dekke vår etterspørsel. Siden denne situasjonen forventes å fortsette gjennom hele 2021, samarbeider vi tett med både leverandører og speditører for å bedre situasjonen.
Vi håper derfor at dere har forståelse for situasjonen, og vi vil at dere skal vite at vi gjør alt vi kan for å forsyne dere med våre produkter i disse krevende tider.
Hvis du har spørsmål rundt bestillinger eller leveranser, kan du ta kontakt med din Ejendals-representant, som gjerne hjelper deg.

HVORDAN VI JOBBER

I Ejendals setter vi alltid sikkerheten først.
For både medarbeidere og forretningspartnere. Medarbeidere holder fysiske møter på et minimum og anbefaler alternative møteløsninger slik som Skype, Teams, telefonsamtaler, e-post osv. Vi har også begrensede besøksmuligheter på våre anlegg for øyeblikket iht. anbefalinger fra myndighetene. Ejendals vil fortsette å følge WHOs retningslinjer og lokale anbefalinger i den videre utviklingen av pandemien.

Leksand, september 2021
Rasmus Bonnevier
Chief Supply Chain Officer

BESTILLING OG KUNDESERVICE

Hvis du har spørsmål om bestillinger eller andre kunderelaterte spørsmål, kan du kontakte oss på telefon +46(0)247-360 00 eller e-post: order@ejendals.com. Åpent 08.00–16.30 (CET) mandag–fredag.

Gå til kontakt