Gå til innhold

Trygg håndtering av statisk elektrisitet

Sensitiv elektronikk kan ta skade av 100 volt. Det er ikke mulig å hindre oppbygging av statisk elektrisitet 100 %, men den kan reduseres med ESD-godkjente vernehansker.

HVA ER STATISK ELEKTRISITET?

Det oppstår statisk elektrisitet når to overflater kommer i kontakt, gnis mot eller tas fra hverandre. Elektroner overføres fra den ene til den andre og det oppstår en ubalanse i ladningen, noe som gjør at det bygger seg opp statisk elektrisitet mellom dem.
Isolerende materialer, f.eks. plast, har kapasitet til å lagre ladninger, og hvis de kommer i kontakt med en leder, f.eks. et metall, kan de overskytende ladningene nøytraliseres. Når dette skjer, oppstår det en gnist/støt, altså en elektrostatisk utladning.

I HVILKE SITUASJONER OPPSTÅR ELEKTROSTATISKE UTLADNINGER?

Praktisk talt alle aktiviteter kan skape en elektrostatisk utladning.

SENSITIV ELEKTRONIKK KAN TA SKADE AV 100 VOLT

En elektrostatisk utladning kan være på flere tusen volt. Dette er ikke farlig for mennesker på grunn av den lave strømstyrken. Når vi kjenner en elektrostatisk utladning, er den på mellom 3000 og 4000 volt.
Elektroniske komponenter er svært følsomme for utladninger og kan ta alvorlig skade hvis spenningen overskrider 100 volt eller til og med mindre.

1500 VOLT KAN ANTENNE EKSPLOSIVER

Det skal en utrolig liten utladning til for å antenne løsemiddelgasser. Den er faktisk så liten at den ikke kan oppdages av mennesker.

VIKTIGHETEN AV AVLEDENDE EGENSKAPER

I bransjer der statisk elektrisitet er et problem, er det viktig å bruke hansker med avledende egenskaper. Med avledende hansker menes hansker som lar elektriske ladninger strømme på en kontrollert måte.
Det er ikke mulig å hindre oppbygging av statisk elektrisitet 100 %, men den kan reduseres med de riktige produktene.

ESD FOR Å BESKYTTE UTSTYR

Elektrostatisk utladning (ESD)

Det er svært viktig med ESD-godkjente hansker i mange bransjer og arbeidssituasjoner for å hindre skader på sensitive elektroniske komponenter. Det er også viktig å bruke ESD-godkjente sokker, sko og annet arbeidstøy.

Elektronikk kan ta skade av svært lave spenningsutladninger (så lavt som 100 volt).

ATEX FOR Å BESKYTTE MENNESKER

Atmosfærisk eksplosjon (ATEX)

ATEX-godkjente hansker kreves i arbeidsmiljøer klassifisert som eksplosive, for å hindre elektrostatiske utladninger som kan antenne eksplosive materialer – som igjen kan sette liv og helse i fare.

Selv lave spenningsutladninger kan føre til eksplosjoner (så lavt som 1500 volt).

TESTING OG SERTIFISERING AV ESD- OG ATEX-HANSKER

I ESD- og ATEX-miljøer må arbeidshanskene være utformet slik at de ikke bygger opp eller akkumulerer statisk elektrisitet.

ESD-HANSKER

For å sikre at sensitiv elektronikk ikke ødelegges av en elektrostatisk utladning, skal ESD-godkjente hansker være testet iht. IEC 61340-5-1. Motstanden til hanskene må være lavere enn 1 x 109 Ω (1 GΩ).

En viktig del av denne testen er å sikre at hanskene ikke akkumulerer elektrostatisk ladning på mer enn 100 V.

Picture11.jpgATEX-HANSKER

For å ivareta den personlige sikkerheten i områder der det er risiko for å håndtere eksplosive og antennelige materialer, skal ATEX-godkjente hansker være testet iht. EN16350. Motstanden til hanskene må være lavere enn 1 x 108 Ω (0,1 GΩ).

Lavspenningsakkumulering er ikke relevant i ATEX-miljøer og testes derfor ikke.