Ga naar inhoud

Ejendals maakt nu veiligheidsschoenen met behulp van zonne-energie

Bij de JALAS-veiligheidsschoenenfabriek komt de energie nu van de zon.

PERSBERICHT:

Ejendals en Jalas beschermen zowel je voeten als de aarde

In de fabriek in Jokipii in Finland is de energie nu afkomstig van de zon. 1304 nieuw geïnstalleerde zonnepanelen op het dak voorzien de fabriek van elektriciteit.
Het fotovoltaïsche systeem biedt verschillende voordelen voor het milieu wanneer het in bedrijf is.
Het grootste voordeel is natuurlijk dat de zonnecellen elektriciteit produceren uit hernieuwbare energie. Er zijn geen vervuilende energiebronnen nodig. De elektriciteitsproductie is stil en stoort niet. Bovendien wordt de elektriciteit geproduceerd in de buurt van de gebruiker. Dat vermindert transmissieverliezen in de elektriciteitsnetwerken.

Energie op het dak

In de fabriek in Jokipii zijn de zonnecellen op het dak geplaatst. Dit betekent dat er geen extra grond hoeft te worden gebruikt. In plaats daarvan wordt de eerder lege ruimte nu nuttig gebruikt op een milieuvriendelijke manier.

De oplossing voor de elektriciteitsvoorziening in de fabriek in Jokipii is een goed voorbeeld van onze ambitie op de lange termijn om het energieverbruik en het aandeel fossiele brandstoffen te verminderen om de emissie van broeikasgassen te beperken, zegt Tommi Ratilainen, EHSQ & Sustailnability Manager bij Ejendals.


De financiële investering in zonnepanelen en andere apparatuur betaalt zich in een paar jaar terug. De voordelen voor het milieu zijn onmiddellijk en blijvend.
De panelen leveren meer dan 420 MWh elektriciteit per jaar, wat ongeveer 20% van de elektriciteitsbehoefte van de fabriek betekent.

Neem meer informatie contact op met:
Camilla Kuylenstierna, directeur Marketing & Communicatie
Telefoon: +46 (0) 725 29 9030, e-mail: camilla.kuylenstierna@ejendals.com

Milieu en duurzaamheid

Ejendals streeft ernaar om op een duurzame, verantwoorde manier te handelen.

Meer info