Ga naar inhoud

Certificeringen en verantwoordelijkheden

We nemen onze diverse verantwoordelijkheden uiterst serieus. Onze certificeringen staan symbool voor de waarde die we hechten aan de zorg voor het milieu en degelijke waarden.

Als deel van de wereldwijde gemeenschap nemen we al onze verantwoordelijkheden serieus. We ontwikkelen producten die de veiligheid op werkplekken wereldwijd verbeteren, en we hechten waarde aan het welzijn van onze klanten en medewerkers. Onze visie is dat toekomstige generaties kunnen floreren in een betere wereld. Om dit te realiseren werken we doorlopend aan het beperken van onze impact op het milieu.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door middel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houden we bij Ejendals rekening met de langetermijneffecten van onze activiteiten. We zien onze langetermijnrelaties als een bevestiging van de verantwoordelijkheid die we nemen. Om te zorgen dat al onze partners dit ook doen, hebben we een gedragscode opgesteld, waar we ons strikt aan houden.

Onze bedrijfsgedragscode in het kort:

 • Eenieder die werkt met Ejendals moet aanspraak kunnen maken op de fundamentele mensenrechten.
 • Eenieder die werkt met Ejendals doet dit zonder hier fysieke of psychische schade van te ondervinden.
 • Kinderen mogen niet werken met Ejendals – we volgen het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Naleving

Heb je een vermoeden of ervaring met een niet-conforme situatie met betrekking tot Ejendals, laat het ons dan weten. Het meldingsformulier kan anoniem worden gebruikt. Gebruik in andere gevallen de e-maillink, beschrijf het probleem en vermeld je contactgegevens.

Meer info

Certificaten

Bij Ejendals richten we ons op een continue verbetering van onze manier van werken. Om de kwaliteit van ons werk te waarborgen en een voortdurende verbetering te bereiken, volgen we strikt de wereldwijd overeengekomen normen.

 • ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem
 • ISO 14001 Milieumanagementsysteem
 • ISO 45001 Arbo-managementsysteem

Om gecertificeerd te worden volgens de overeengekomen normen voeren we continu kwaliteitscontroles uit met betrekking tot:

 • Aanpassing aan veranderde regelgeving.
 • Ontwikkeling van onze methoden, om zo tegemoet te komen aan de eisen van de klant.
 • Verbetering van onze werkplek, voor meer interne efficiëntie.

AEO-certificering

 • Ejendals is sinds 2008 in het bezit van de waardevolle AEO-certificering.
 • Douanebeambten voeren revisies en steekproefsgewijze controles uit. Bij Ejendals werd de meest recente met succes uitgevoerd in 2019.
 • Voor onze klanten en belanghebbenden garandeert dit een professionele en veilige relatie op het gebied van douaneafhandeling, IT, financiën, processen, veiligheid & bescherming.

Kwaliteits- en Milieubeleid (QEHS-beleid)

 • Wij stellen milieu-eisen aan degenen die producten, verpakkingen en diensten aan ons leveren.
 • Chemicaliën zijn overal aanwezig. Bij het maken van onze producten streven we ernaar om de hoeveelheid gebruikte chemicaliën te verminderen en opties te kiezen die het beste zijn voor het milieu.
 • Onze laboratoria en laboratoriummedewerkers zijn van grote waarde bij onze milieuwerkzaamheden. Zonder hen zouden we onvoldoende kennis hebben over de inhoud van de producten die we op de markt brengen.
 • Door hoogwaardige handschoenen en schoenen te produceren, helpen we onnodige slijtage en verspilling te voorkomen.

Febelsafe

Ejendals is lid van Febelsafe, de Belgische Federatie die veiligheid en welzijn op het werk en tijdens vrije tijd promoot. Febelsafe deelt kennis om persoonlijke veiligheid te versterken, bewustzijn te vergroten over beschermingsbehoeften, invloed uit te oefenen op Europese normen, nieuwe technologieën en vaardigheden te promoten, en dient als forum tussen gebruikers, bedrijven en overheden.

Duurzaamheidsverklaring

Ejendals streeft naar een duurzame en verantwoordelijke handelswijze, waarbij we kunnen participeren en invloed uit kunnen oefenen.

Meer info