Ga naar inhoud

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheid is de kern van alles wat we doen. Ons doel is om een positief verschil te maken door een langetermijnaanpak en door voortdurende inspanningen om onze impact op het milieu te verminderen.

Duurzaamheid is een natuurlijk en belangrijk deel van ons bedrijf. We geloven in een langetermijnbenadering van het zakendoen en in een doorlopende vermindering van de impact die we op onze planeet hebben. Als leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wil Ejendals voorop lopen op het gebied van gezondheid en veiligheid voor iedereen die deel uitmaakt van ons bedrijf en in onze gehele toeleveringsketen. Daarnaast moet ons productaanbod onze klanten helpen om hun veiligheidsprestaties te verbeteren, en om de handen en voeten van hun werknemers te beschermen.

De materialiteitsanalyse voor duurzaamheid uit 2021 is, afgaande op gesprekken met aandeelhouders en waardeketenanalyse, nog steeds relevant. De hieruit voortkomende kernthema's worden hier gepresenteerd, samen met resultaten en bijgewerkte doelstellingen.

We hebben besloten om ons te gaan richten op deze selectie van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN:

VEILIGHEID 

Veiligheid is van het allergrootste belang voor ons. Onze prioriteit is om werkplekken veilig te houden door proactieve maatregelen, zoals het uitvoeren van risicobeoordelingen en inspectierondes. We evalueren risico-observaties en incidenten zorgvuldig, uiteenlopend van bijna-ongevallen tot ongevallen die leiden tot verzuim.

Onze toewijding aan veiligheid gaat verder dan alleen onze eigen activiteiten. Upstream leggen we veiligheidseisen op door middel van onze gedragscode voor bedrijven, en downstream verbetert ons veiligheidsconcept de veiligheidsprestaties van onze klanten.

Doelstellingen voor 2023:

 • Streven naar 100 veiligheids- en gezondheidsrapportages (vergeleken met een totaal van 45 in 2022), bij voorkeur gericht op risico-observaties.
 • Geen ongevallen die leiden tot ziekteverzuim (LTI) (Leksand: 0 in 2022, Jokipii: 1 in 2022).

PRODUCTEN EN INNOVATIE

Bij productontwikkeling is onze aandacht voortdurend gericht op het maken van hoogwaardige producten met een lange levensduur. Daarnaast willen we de milieu- en duurzaamheidsaspecten verbeteren. Dit houdt in dat we gerecycled materiaal gebruiken en duurzame ontwerpstrategieën toepassen, zoals vermindering van het aantal gebruikte onderdelen. Bovendien optimaliseren we onze verpakkingen door een zorgvuldige afweging van het soort en de hoeveelheid verpakkingsmaterialen, en vermindering van het aantal benodigde labels. Ook passen we aangescherpte productiemaatregelen toe, voor afvalvermindering en het optimaliseren van materiaal- en waterverbruik.

Doelstelling voor 2023:

 • Conceptualiseren van 10 handschoen- en 5 schoenmodellen met een sterke nadruk op duurzaamheid.
 • Het uitbrengen van deze modellen is gepland tussen 2023 en 2025.

AFVALBEHEER

Bij Ejendals prioriteren we afvalvermindering bij het ontwerp en de ontwikkeling van al onze producten en processen. Daarnaast spannen we ons in om het aandeel recyclebaar afval te vergroten. In Jokipii hebben we de procedures voor afvalsortering verbeterd door extra afvalcategorieën toe te voegen.

Doelstelling voor 2023:

 • Een totale afvalhoeveelheid van minder dan 175 kg. per MSEK (vergeleken met 181 kg. per MSEK in 2022).

ETHIEK (MVO)

Alle werknemers bij Ejendals kregen in 2022 een training in het kader van onze gedragscode. We zorgen dat onze zakelijke partners voldoen aan de ethische vereisten middels een aparte, zakelijke gedragscode waarin hun verantwoordelijkheden worden omschreven, inclusief MVO-zaken. Onze (klokkenluider)regeling voor niet-naleving is ook toegankelijk voor extern gebruik.

Doelstellingen voor 2023:

 • Een jaarlijkse training van de werknemers in het kader van de gedragscode.
 • Streven naar ondertekening van de gedragscode door 100% van de directe toeleveranciers.
 • Streven naar MVO-checks door een externe partij bij 85% van de leveranciers.

UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN

Onze CO2-uitstoot voor Scope 1 en 2 wordt berekend volgens het GHG-protocol. Vanaf 2023 zullen we de uitstoot van broeikasgassen die gerelateerd zijn aan transport en materialen grondig gaan doorlichten.

De uitstoot van ons bedrijfswagenpark omvat de Noordse regio en Duitsland, en ons beleid is gericht op het stimuleren van elektrische voertuigen.

Doelstellingen voor 2023:

 • Het voortdurend optimaliseren van de uitstoot volgens GHG-scope 1 en 2.
 • Het bepalen van verdere verbeteringsmogelijkheden in onze waardeketen. Op dit moment is ons doel om het aandeel van luchtvervoer terug te brengen tot minder dan 0,2% van de omzet (vergeleken met 0,32% in 2022).

ENERGIE

We gebruiken met trots 100% hernieuwbare elektriciteit in onze beide vestigingen in Leksand en Jokipii. We zetten ons voortdurend in voor energie-optimalisering, met initiatieven zoals de overstap naar LED-verlichting en het verbeteren van warmte- en isolatiesystemen. In Jokipii hebben we sinds 2021 een zonnepanelensysteem met een capaciteit van meer dan 400 MWh/jaar.

Doelstellingen voor 2023:

 • Vermindering van het energieverbruik tot minder dan 1500 kWh per MSEK (omzet in miljoen Zweedse kronen).
 • Minder gebruik van verwarmingsenergie, tot minder dan 1500 kWh per MSEK, met een streven naar een totaal energieverbruik van minder dan 3000 kWh per MSEK.

CERTIFICERINGEN

Ejendals AB & Ejendals Suomi Oy zijn gecertificeerd voor ISO 9001, 14001, 45001
Duurzaamheidsbeoordeling: zilveren medaille van EcoVadis 2022
Productcertificering EU-Ecolabel voor veiligheidsschoenen
Productcertificering OEKO-TEX ® voor veiligheidshandschoenen
Leather Working Group, LWG-gecertificeerde schoenen en handschoenen

       Ecolabel_logo_v5.png      lwg.png