Ga naar inhoud

Moet een CEO zich écht bezighouden met welke schoenen en handschoenen de werknemers van het bedrijf dragen?

Word deelgenoot van de waardevolle inzichten van de beschermingsmiddelenspecialisten bij Ejendals. Zij vertellen hoe we bijdragen aan minder verwondingen, hogere productiviteit en lagere kosten voor jouw bedrijf, door uitrusting voor persoonlijke bescherming in een bredere context te plaatsen.

Het verkopen van veiligheidsschoenen en -handschoenen is één ding. Zorgen dat de producten goed hun werk doen, tegen de juiste prijs en met een minimale impact op het milieu, is een andere zaak. 
Het is net als in de keuken - sommige chef-koks zijn succesvoller dan andere, zelfs als ze allemaal dezelfde ingrediënten hebben. Het geheim zit in het recept en de persoonlijke "touch".
Bij Ejendals vormen beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen de basisingrediënten. Het recept heeft de naam Veiligheidsconcept. En de "touch" zit hem in een grote organisatie met ervaren en toegewijde specialisten, die werken aan een wereld met minder werkgerelateerd letsel. Ejendals bestaat al 70 jaar en ontwikkelt en produceert hoogwaardige producten voor persoonlijke bescherming - Tegera-veiligheidshandschoenen en Jalas-veiligheidsschoenen.

Nul verwondingen aan handen en voeten

42% van de arbeidsongevallen (volgens de Zweedse Dienst Arbeidsmilieu) heeft betrekking op de handen en voeten. Ejendals is gespecialiseerd in het voorkomen van dit letsel door middel van de juiste beschermingsmiddelen. Onze visie luidt: Nul verwondingen aan handen en voeten, ten gunste van de werknemers, de bedrijven en de samenleving.
Maar om deze visie te realiseren, gaan we een stap verder dan alleen maar het leveren van handschoenen en schoenen. We hebben een werkmethode en een servicepakket ontwikkeld, die voor jouw bedrijf kunnen leiden tot een betere productiviteit, lagere kosten, minder impact op het milieu, maar vooral tot minder persoonlijk letsel en minder menselijk lijden onder de werknemers.

Dit servicepakket wordt het Ejendals Veiligheidsconcept genoemd, en het biedt grote klanten 5 duidelijke en simpele stappen naar betere veiligheidsoplossingen.
Het is een circulaire methode, en het idee is dat er doorlopend verbeteringen plaatsvinden. Laten we dit model eens nader bekijken.

Veiligheidsanalyses vormen de basis van het veiligheidsconcept van Ejendals

Bedrijven hebben een wettelijke verplichting om risico-analyses en beoordelingen van de veiligheid op de werkplek uit te voeren. Ejendals ondersteunt dit werk van harte door middel van analyses voor hand- en voetbescherming. We doorlopen samen met jou de activiteiten van het bedrijf, en brengen zo de risico's en behoeften in kaart. Er zijn meestal veel verschillende typen handschoenen en schoenen met verschillende beschermende eigenschappen nodig om aan alle vereisten te voldoen.
Na de veiligheidsanalyse komen we met we een oplossing - de juiste veiligheidsproducten voor de verschillende werkplekken. De producten worden getest om zeker te zijn dat de veiligheidsoplossingen voldoen aan de behoeften, en zo nodig worden er de nodige aanpassingen gedaan. Het doel is om de best mogelijke bescherming en veiligheid te verkrijgen met inachtneming van duurzaamheid en impact op het milieu. Maar ook tegen de laagste kosten, en hierbij passen we TCO - Total Cost of Ownership - toe. Met dit in het achterhoofd is het mogelijk om kosten te besparen zonder in te leveren op de veiligheid en kwaliteit.
Hand- en voetbescherming moet comfortabel zijn, met een goed ergonomisch ontwerp dat het werk niet belemmert. Alleen dan functioneert de bescherming en dragen de gebruikers de handschoenen en schoenen de hele dag door.

Evaluatie en feedback, hoe gaat dat in zijn werk?

De wereld verandert voortdurend. Werkt alles nog zoals het hoort? Is de veiligheid op de werkplek verbeterd? Evaluatiemeetings voor aanpassingen, verbeteringen of veranderingen van de oplossingen zijn noodzakelijk. In deze fase wordt ook nagegaan of alles goed verloopt met betrekking tot voorraadbeheer en leveringen. Het is niet ongebruikelijk dat Ejendals in deze fase samen met de klanten nieuwe beschermingsproducten ontwikkelt.

Doorlopende samenwerking voor continue verbetering

Ejendals koestert langdurige klantrelaties. Zodat het hoogste veiligheidsniveau kan worden gewaarborgd. Door regelmatig samen te komen, scheppen we mogelijkheden voor verbetering.

Ejendals Academy voor de juiste kennis

Ejendals heeft een eigen school, Ejendals Academy. Ieder jaar worden zo'n 200 klanten en partners getraind in kennis over handen en voeten, en hoe deze het beste kunnen worden beschermd.

Concrete resultaten voor veel klanten

Ejendals heeft het Veiligheidsconcept al bij veel bedrijven toegepast, en daardoor zijn er goed gedocumenteerde cijfers en resultaten. Tot de behaalde resultaten behoren minder verwondingen en een toegenomen productiviteit in combinatie met minder impact op het milieu.

"Door beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen in een bredere context te plaatsen, kunnen we veel geld voor onze klanten besparen", aldus Mattias Fältman, Key Account Manager bij Ejendals en een van de medewerkers die zich bezighouden met het Veiligheidsconcept. "Maar het tegengaan van verwondingen en pijn is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat kan niet in geld worden uitgedrukt."

De 5 punten van Ejendals voor een veilige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke veiligheidsoplossing

  • Hoe meer toewijding en focus, hoe beter de resultaten! Zorg dat de bedrijfsleiding betrokken is bij het verbeteren van de veiligheidsinspanningen.
  • Veiligheid is altijd het belangrijkst! Menselijk lijden kan niet in geld worden uitgedrukt.
    Vele kleine stappen maken samen één grote stap… onthou dat op zichzelf staande maatregelen misschien weinig invloed lijken te hebben op het eindresultaat. Maar gezamenlijk kunnen al deze maatregelen leiden tot een uitstekend resultaat.
  • Ontwikkeling! We leven in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen. We moeten zaken kunnen herzien en anders benaderen. Steeds opnieuw.
  • Communicatie is de basis! Vertel de werknemers wat er gebeurt, waarom en welke gevolgen dit heeft. En laat het ook aan de markt weten. Mensen hebben behoefte aan communicatie.